Tương quan sinh học giữa Thiền và khủng hoảng tâm lý xã hội thời dịch bệnh Covid19

01/10/2021

"Các ảnh hưởng thường là stress kéo dài và mang tính bệnh lý, lâu hơn có thể dẫn tới các rối loạn tâm thần như lo âu, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm... Ngoài ra, dịch bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến khủng hoảng trong mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ hôn nhân hoặc cha mẹ và con cái ([1])

Do vậy viêc rất nhiều người trên thế giới đã tìm đến thiền định như một cách để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực . Chỉ 10 phút mỗi ngày là đủ để mọi người quên đi những hoang mang, lo sợ ngoài kia và tìm lại bình yên trong tâm hồn mình

 

[1] https://thanhnie.vn/giao-duc/vuot-qua-khung-hoang-tam-ly-do-dich-covid-19-1422412.html

Sách Hướng Dẫn Thiền

22/12/2020

Sách hướng dẫn thiền cho thiền sinh ở giai đoạn nâng cao (meditation manual for advanced meditator):

  • Sách hướng dẫn thiền (meditation manual).
  • Thấy biết rõ duyên trợ (discerning paṭṭhāna conditions).

Pa Auk Tawya Sayadaw

Tứ ý nghĩa của chư pháp Siêu lý

21/12/2020

Trạng Thái – Phận Sự – Thành Tựu – Nhân Cận
(Lakkhaṇa – Rasa – Paccupaṭṭhāna – Padaṭṭhāna)

Mười pháp quán tưởng

07/04/2020

Tập sách này được biên soạn dựa theo phần kết luận và hướng dẫn hành thiền trong cuốn Mindfully Facing Disease and Death: Compassionate Advice from Early Buddhist Texts (Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết: Lời khuyên từ bi trong kinh văn Phật giáo sơ kỳ), tác giả là Bhikkhu
Anālayo, xuất bản năm 2016 và dựa theo các bài đàm luận chia sẻ Phật pháp của chúng tôi trong Room Phật giáo Nam truyền của mạng PalTalk do Tỳ-khưu Trí Đức chủ trì trong năm 2017 và 2019.

Con đường độc nhất để chứng ngộ Niết-bàn

03/04/2020

‘Phần Hơi Thở Vào – Hơi Thở Ra’ (‘Ān∙Āpāna∙Pabbaṃ’) của ‘Kinh Đại Niệm Xứ’ (‘Mahā∙Sati∙Paṭṭhāna∙Suttaṃ’) được trình bày theo chi tiết thực hành và theo đúng Kinh Điển Pāḷi, và các Chú Giải, Sớ Giải.

Thấy biết rõ duyên trợ

27/02/2020

Mục tiêu của tập sách hướng dẫn này là chỉ dẫn trong sự thấy biết trực tiếp về các duyên trợ (Paccaya) liên quan trong sự sanh và diệt của danh và sắc. Để giúp làm cho dễ dàng, 24 duyên (paccaya) gốc này, và những loại phụ, đã được sắp xếp thành những nhóm theo một cách hơi khác.

Những phần thiết yếu để tu tập thiền

26/02/2020

Quyển sách này dựa vào lời dạy pháp dhamma của Sayadaw U Kumarābhivaṃsa về Padhāniyaṅga-Sutta và Meghiya-Sutta đã được giảng tại Pa-Auk Tawya Tat-Oo Dhamma Yeikhthar (mở rộng), Pyin Oo Lwin, Myanmar, cũng như những quốc gia khác như là Singapore, Thailand and Vietnam.

Mô tả đề mục kasiṇa

18/02/2020

kasiṇa xanh, đỏ, vàng và trắng

Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ - Nibbāna

14/02/2020

Phiên bản tháp "Nhóm tám thánh đạo đưa đến sự dứt khổ, Tác quyền © TRUNG TÂM THIỀN PA-AUK TAWYA (Biên tập bởi PA-AUK TAWYA Sayadaw, tháng sáu 2011)" tóm tắt quá trình tu chứng thất tịnh và 16 tuệ.

Niệm thân

02/11/2019

Quyển kinh này trích lục trong Tam tạng (Tipitaka) và trong quyển Chánh định (samādhiniddesa) theo Phạn ngữ vì bần tăng thấy phép niệm thân rất cần yếu cho các nhà học Phật mặc dầu là tại gia hoặc là xuất gia đều có thể niệm tưởng được hết, bất cứ là trong oai nghi nào ở trong 4 nghi đi, đứng, nằm, ngồi, đều niệm được không có trở ngại.