Phần Lan: Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2568 - DL.2024 tại chùa Đại Thọ (Kerava)

11/05/2024

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Tam Hợp Vesak tưởng niệm ba sự kiện quan trọng trong cuộc đời đức Phật Thích-ca (ngày Bồ-tát đản sinh, Bồ-tát thành đạo và đức Phật viên tịch Níp-bàn), sáng ngày 11/05/2024 (nhằm ngày 04/04/Giáp Thìn), chùa Đại Thọ (Kerava – Phần Lan) đã trang nghiêm và long trọng cử hành Đại lễ Tam Hợp Vesak PL. 2568 – DL. 2024.

Đồng Nai: Khóa tu học kinh Pháp cú lần III

06/05/2024

Sáng chủ nhật ngày 05/05/2024 (27/03 Giáp Thìn) tại TV Phước Sơn (TP Biên Hòa) diễn ra khóa tu học kinh Pháp Cú lần III theo lịch trình định kỳ hàng tháng.

Đồng Nai: Bế mạc khóa thiền Chánh niệm hơi thở lần V và khóa Xuất gia gieo duyên lần XVII

01/05/2024

Sáng ngày 01/05/2024 (23/03 Giáp Thìn), tại Thiền đường Quốc tế - TV Phước Sơn (TP Biên Hòa) trang nghiêm cử hành bế mạc khóa thiền chánh niệm hơi thở lần V và khóa xuất gia gieo duyên lần XVII.