Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu

Tổ 10, thôn Phước Tân, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh BRVT. Trụ trì: DĐ. Thiện Thông. ĐT: 0643 890 815

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-1-cong.jpg (293178 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-2.jpg (280553 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-3-chanh dien.jpg (252053 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-4.jpg (210056 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-5.jpg (218108 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-6.jpg (136308 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-7.jpg (247789 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-8.jpg (259529 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-9.jpg (215395 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-11.jpg (241971 KB)

Tịnh thất Hồng Quang-Vũng Tàu - hong quang-13.jpg (141064 KB)

Ảnh chụp ngày 12/2/2017
 
Mha.
Bình luận
| Mới nhất