Họp mặt tân xuân Mậu Tuất 2018 tại tòa soạn Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy

09/03/2018

Sáng ngày 9/3/2018, theo thông lệ hằng năm, Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy có buổi họp đầu năm tại tòa soạn 171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức do HT. Thích Thiện Tâm (Tổng Biên tập) làm chủ tọa để đúc kết lại hoạt động trong năm 2017 và đề ra phương hướng cho năm 2018.

Thư ngỏ ủng hộ Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy

23/02/2018

Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy là cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động hơn 8 năm qua.

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 37-40

31/05/2014

Phát hành tháng 1/2014 - 5/2014

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 27-36

31/12/2013

Phát hành tháng 1/2013 - 12/2013

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 16-26

31/12/2012

Phát hành tháng 1/2012 - 12/2012

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 4-15

31/01/2012

Phát hành tháng 1/2011 - 12/2011

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 1-3

31/12/2010

Phát hành tháng 10/2010 - 12/2010

Họp mặt tân xuân Mậu Tuất 2018 tại tòa soạn Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy

09/03/2018

Sáng ngày 9/3/2018, theo thông lệ hằng năm, Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy có buổi họp đầu năm tại tòa soạn 171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức do HT. Thích Thiện Tâm (Tổng Biên tập) làm chủ tọa để đúc kết lại hoạt động trong năm 2017 và đề ra phương hướng cho năm 2018.

Thư ngỏ ủng hộ Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy

23/02/2018

Tạp chí Phật giáo Nguyên thủy là cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động hơn 8 năm qua.

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 37-40

31/05/2014

Phát hành tháng 1/2014 - 5/2014

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 27-36

31/12/2013

Phát hành tháng 1/2013 - 12/2013

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 16-26

31/12/2012

Phát hành tháng 1/2012 - 12/2012

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 4-15

31/01/2012

Phát hành tháng 1/2011 - 12/2011

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 1-3

31/12/2010

Phát hành tháng 10/2010 - 12/2010