Những kiến thức cần có của 1 Hoằng Pháp Viên Thời Kỹ Thuật Số 4.0 của một Hoằng pháp viên thời đại công nghệ số.

29/08/2021

Thời Cách mạng công nghệ 4.0 đối với PGVN là một thách thức lớn và đòi hỏi đội ngũ tăng ni sớm tiếp cận khoa học, thức thời kế thừa mạng mạch Phật pháp nhằm xiển dương Phật giáo theo định hướng mới, Hoằng pháp viên thời đại kỹ thuật số cần phải không ngừng học tập và nắm bắt để hội nhập, nếu không muốn bị bỏ rơi lại phía sau, bị chê là lạc hậu (?!). Hoằng pháp có thành công hay không tuỳ thuộc vào năng lực Ba la mật của mỗi HPV.

Họp mặt tân xuân Mậu Tuất 2018 tại tòa soạn Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy

09/03/2018

Sáng ngày 9/3/2018, theo thông lệ hằng năm, Tạp chí Phật Giáo Nguyên Thủy có buổi họp đầu năm tại tòa soạn 171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức do HT. Thích Thiện Tâm (Tổng Biên tập) làm chủ tọa để đúc kết lại hoạt động trong năm 2017 và đề ra phương hướng cho năm 2018.

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 37-40

31/05/2014

Phát hành tháng 1/2014 - 5/2014

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 27-36

31/12/2013

Phát hành tháng 1/2013 - 12/2013

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 16-26

31/12/2012

Phát hành tháng 1/2012 - 12/2012

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 4-15

31/01/2012

Phát hành tháng 1/2011 - 12/2011

Tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy số 1-3

31/12/2010

Phát hành tháng 10/2010 - 12/2010