Audio- Phúc Hành Tông

22/03/2021

NỀN TẢNG CỦA HÀNH ĐỘNG PHƯỚC THIỆN

Biên soạn: Bhikkhu Saddhammajotika Dhammacariya. Việt dịch: Bhikkhu Abhisiddhi – TK. Siêu Thành.

Audio tác phẩm Kamma-Nghiệp

25/02/2021

"Kamma-Nghiệp Vào Lúc Tử Và Tái Tục" và "Kamma-Nghiệp Trong Kiếp Sống Này".

“Như du khách, chúng ta đi qua suốt kiếp sống bắt đầu từ trong tử cung của người mẹ. Vào lúc này hay lúc khác, chúng ta sẽ phải xuống xe ở cuối cuộc hành trình. Mỗi người bám chặt vào vé của nghiệp, chúng ta sắp về điểm đến là nơi tương ứng riêng của mình.”

3 Điều Có Giá Trị

03/12/2020

Giảng sư: Đại đức Siêu Minh.

Bài giảng - Pháp thực tính

04/11/2020

Bài giảng về Trạng thái và tứ ý nghĩa của tâm, sở hữu, sắc pháp do Tỳ khưu Giác Tuệ giảng trên room Phật giáo nguyên thủy qua mạng Paltalk năm 2009

Ý nghĩa từ sadhu

01/10/2020

GS: Đại đức Chánh Minh

Tán thán Đức Phật

26/04/2020

GS: Đại đức Pháp Tân

Khó sanh được làm người

11/04/2020

GS: Tỳ khưu Minh Giác

Không dể duôi trong pháp

08/04/2020

GS: Đại đức Chánh Minh.

Phương pháp luyện tâm

07/04/2020

GS: Đại đức Chánh Kiến

Đạo Phật với niềm tin

06/04/2020

GS: Đại đức Chánh Định.