Lễ đặt bát - Ý nghĩa hành trì bình khất thực

17/04/2020

Nhà sư nghĩ rằng vật thực này chỉ là nguyên chất đất, nước, gió, lửa, ta phải đem nhập vào thân thể để nuôi xác thân đất nước gió lửa này để khỏi yếu kém mà sanh bệnh. Vì thế, có món chi, nhà sư ăn nấy, không thể đòi hỏi theo ý mình hay cố chấp món chay món mặn...

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 4/5

22/02/2020

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 3/5

22/02/2020

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy hội nhập và phát triển.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 2/5

22/02/2020

Chủ đề: Những vấn đề về triết học và Phật học.

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa-phần 1/5

22/02/2020

Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa được tổ chức vào ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Xuân Ất Mùi tại thiền viện Thiện Minh

28/01/2019

Mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi 2015.

Kệ niệm ân phụ mẫu

22/01/2019

Trích trong Tác phẩm: Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy (Chủ biên: ĐĐ Thiện Minh)

Phổ nhạc: Khánh Linh

Ca sĩ: Bích Phượng

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh năm 2015

12/01/2019

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) vào ngày 27/9 năm Ất Mùi