Lễ đặt bát - Ý nghĩa hành trì bình khất thực

17/04/2020

Nhà sư nghĩ rằng vật thực này chỉ là nguyên chất đất, nước, gió, lửa, ta phải đem nhập vào thân thể để nuôi xác thân đất nước gió lửa này để khỏi yếu kém mà sanh bệnh. Vì thế, có món chi, nhà sư ăn nấy, không thể đòi hỏi theo ý mình hay cố chấp món chay món mặn...

Xuân Ất Mùi tại thiền viện Thiện Minh

28/01/2019

Mùng 5 tháng giêng năm Ất Mùi 2015.

Kệ niệm ân phụ mẫu

22/01/2019

Trích trong Tác phẩm: Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy (Chủ biên: ĐĐ Thiện Minh)

Phổ nhạc: Khánh Linh

Ca sĩ: Bích Phượng

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh năm 2015

12/01/2019

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) vào ngày 27/9 năm Ất Mùi 

Rải tâm từ

06/01/2019

Lê Cát Trọng Lý & dàn hợp xướng

Tất niên và tổng kết khóa tu

05/01/2019

Tất niên và tổng kết khóa tu tại Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long) ngày 20/12 Ất Mùi

Lễ đặt bát hội năm 2016

05/01/2019

Lễ đặt bát hội năm 2016 tại thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long)

Giác Bảo Hoa kỳ 9 năm 2011

01/01/2019

Sinh hoạt Phật Pháp của Đạo tràng Giác Bảo Hoa ngày 20-3-2011. Thuyết Pháp và lễ Cầu siêu cho đồng bào bị thiên tai tại Nhật.

Đại lễ dâng y Kathina tại chùa Bửu Quang năm 2011

01/01/2019

KATHINA BỬU QUANG (16/10/2011)

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2