Những đóng góp về văn hóa của Theravāda- Phật giáo Nguyên thủy người Kinh từ khi du nhập 1938 đến 2022

08/04/2024

Bài viết tham dự Hội thảo khoa học Văn hóa và phát triển: Các vấn đề lý luận và thực tiễn do Viện nghiên cứu Văn hóa tổ chức tháng 11-2022.

Phật giáo Theravāda Việt Nam, những thay đổi hành pháp từ khi du nhập đến nay

17/10/2023

Bài viết tham dự Hội thảo khoa học "Hoà Thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời đạo nghiệp và những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc", chùa Candaraṅsī trong đời sống văn hóa của người Khmer Nam Bộ và vai trò kết nối Phật giáo quốc tế do Viện Nghiên cứu Phật học VN, thuộc Giáo Hội Phật giáo VN và Trường Đại học KHXH-NV phối hợp tổ chức ngày 26-8-2022 tại chùa Candaransi (quận 3, TPHCM)

Mối Liên Hệ Giữa Bồ Tát Thích Quảng Đức và Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam Trong Phong Trào Phật Giáo Miền Nam 1963

15/07/2023

Phong trào Phật giáo miền Nam 1963 là một phần của lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc nói chung, lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng, trong đó vai trò của Phật giáo Nguyên thủy người Kinh và Khmer là không thể nghĩ bàn, bên cạnh đó, vai trò của Bồ Tát Thích Quảng Đức vô cùng to lớn, góp thêm ngọn lửa bất diệt thiêu rụi nền Đệ I Cộng hòa tay sai (1954-1963) mau chóng lụi tàn trong cuộc đấu tranh chống bất bình đẳng tôn giáo và giành độc lập dân tộc giai đoạn 1954-1963.

Từ pháp nạn 1963 nhìn về tinh thần bất hại (ahiṃsa) trong Phật giáo và các tôn giáo khác (Định Phúc Spuñño)

11/06/2023

Tinh thần đấu tranh của Tăng Ni và Phật tử trong pháp nạn 1963 trở thành một vấn đề đáng suy gẫm về tinh thần bất bạo động trong Phật giáo. Không chỉ thế, các tôn giáo khác, đặc biệt ở Ấn Độ là Hindu giáo và Kỳ-na giáo cũng đều chủ trương về tinh thần bất hại như thế. Giáo lý của đức Phật tuyên thuyết và giảng dạy cũng hướng đến một thế gian hòa bình, an lạc bằng con đường trung đạo, không làm tổn thương chúng sanh khác. Bài viết trình bày về tư tưởng bất hại trong giáo lý của Hindu giáo, Kỳ-na giáo, Phật giáo và tinh thần bất hại trong phương hướng đấu tranh của nhà lãnh đạo vĩ đại Mahātmā Gandhi, tất cả đều ảnh hưởng và xuất phát từ Ấn Độ.

Hình ảnh

20/06/2021

Hình ảnh sưu tầm qua các thời kỳ

Tu nữ Nam Tông đầu tiên nước Việt

12/12/2020

Vị Tu nữ đầu tiên của Nam tông Việt Nam đó là cố ni trưởng Diệu Đáng (1924 – 1994). Ni trưởng có thế danh là Lê Thị Tư, tên Pali là Vissutañāṇī (nghĩa là người có trí tuệ lẫy lừng).

Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng Lão Ht. Tịnh Giác – Visuddhisāramahāthero

08/10/2020

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HT. TỊNH GIÁC – VISUDDHISĀRAMAHĀTHERO (1941 - 2020)

ĐỆ NHẤT CAO TĂNG HỆ PHÁI PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH

VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH GIÁC QUANG - QUẬN 8

Trụ thế: 80 năm

Hạ lạp: 59 tuổi hạ

 

Lễ Thành lập Trung tâm Unesco Nghiên cứu & Ứng dụng Phật học Việt Nam

21/07/2020

Sáng nay Thứ Tư lúc 8g30 ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Tiền đường Nhà Thái Học – Di tích Quốc gia Đặc biệt “Văn Miếu Quốc Tử Giám” (số 58 Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội), trên tinh thần bảo tồn, phát triển văn hóa, khoa học và giáo dục của tổ chức UNESCO LHQ; và đồng thời xiển dương Phật pháp đồng hành với dân tộc và nhân loại trên thế giới LIÊN HỊÊP CÁC HÔI UNESCO VỊÊT NAM công bố quyết định thành lập Cơ quan đại diện TRUNG TÂM UNESCO NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG PHẬT HỌC VIỆT NAM TẠI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Tiểu Sử Ngài Hòa Thượng Trì Giới

05/07/2020

Cố đại lão Hoà Thượng Trì Giới, thế danh là Võ Dinh, sinh ngày 1/5/1914, nguyên quán - Thừa Thiên Huế được sanh trong một gia đình địa chủ thời bấy giờ, ông thân của Ngài là cụ ông Võ Văn Đường, thân mẫu cụ bà Phan Thị Chùa, gia đình có 6 anh chị em, Ngài là người con thứ tư trong gia đình.

Nắm hạt trai

17/04/2020

Chiến tranh làm gì có khi người ta giữ giới không sát sanh.

Xâm lượt làm gì có khi người ta biết giữ giới không trộm cướp.