Lễ đặt bát - Ý nghĩa hành trì bình khất thực

Nhà sư nghĩ rằng vật thực này chỉ là nguyên chất đất, nước, gió, lửa, ta phải đem nhập vào thân thể để nuôi xác thân đất nước gió lửa này để khỏi yếu kém mà sanh bệnh. Vì thế, có món chi, nhà sư ăn nấy, không thể đòi hỏi theo ý mình hay cố chấp món chay món mặn...

Bình luận
| Mới nhất