Phật Đản – Vesak, Đản Sanh Và Đức Phật Xuất Hiện

26/05/2015

Sư xin gởi bài viết với chủ đề "Phật Đản - Vesak, Đản sanh và Đức Phật xuất hiện". Với tâm điểm là giải tỏa sự dị ứng của một số học giả cũng như phật tử xa gần không hài lòng khi nghe và sử dụng một số từ ngữ không chính xác như Đức Phật đản sanh hay Bồ Tát đản sanh...

Chùa Đại Lộc, Vị Ngọt trong gian nan

14/12/2014

Thấm thoát đã 5 năm đằng đẵng trôi qua kể từ lễ Động thổ (6-12-2009) tưởng chậm thế mà hóa nhanh đối với phát nguyện của 2 vị Sa môn đệ tử Phật là ĐĐ.TS.Thiện Minh (Viện Chủ) và ĐĐ.TS. Tường Quang (trụ trì) về việc xây dựng một ngôi chùa thuộc Phật Giáo Việt Nam trên vùng đất quê hương Đức Phật (Ấn Độ) nay đã thành tựu

Chữ Việt cổ đã được giải mã?

20/03/2013

Ông Xuyền tuyên bố rằng đã giải mã được chữ Việt cổ - thứ chữ của một nền văn minh rực rỡ từ thời các Vua Hùng dựng nước Văn Lang.

Tâm tư Du học Tăng Việt Nam

01/10/2012

Bất kỳ một du học tăng nào khi học Phật tại các nước quốc giáo đều có những khó khăn chung. Phóng sự trực tuyến và trực tiếp này sẽ phần nào giải đáp thắc mắc của Chư Tăng trẻ. Ngưỡng mong thay!!!

Hoài Bão cứu đời của một nhà Sư Nam Tông

10/04/2011

Với tâm nguyện xuất gia học phật và phục vụ nhân sinh theo "Y Phương Minh" của Đạo Phật, TT Thích Tuệ Tâm, Trụ Trì chùa Pháp Luân -Huế đã rất thành công trong việc thể nhập đạo pháp vào đời "Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư phật" là kim chỉ nam của Toàn thể Y, Bác sĩ và lương Y của Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa-Huế