Hãy tích lũy những tài sản thánh thiện

17/09/2020

Cuốn sách nhỏ này được phật tử Myanmar– hội sẽ sống với giáo pháp - đánh máy lại từ bài pháp trên, và Ngài có rút ngắn lại để cho hội làm thành một cuốn sách nhỏ làm món quà pháp. Trong đó Ngài đã thuyết giảng bài kinh Dhanasutta (kinh của cải) bài ngắn và dài) trong bộ Aṅguttara nikāya, sattakanipāta).

Những lời Phật dạy

17/09/2020

Cuốn sách của tôi có hai phần, tương ứng với hai nhóm độc giả mà cuốn sách được thiết kế: (1) những người mới đến với văn học Phật giáo Sơ kỳ sẽ thấy thích thú và được động viên tìm đọc đầy đủ các bộ kinh Nikāya; và (2) những người đã có kinh nghiệm đọc các bộ Nikāya, sau khi đọc cuốn sách này sẽ có hiểu biết tốt hơn về nguồn kinh điển mà họ đã quen thuộc.

Lẫn tránh thực tế

09/09/2020

Đức Phật đã vạch con đường để thoát ra khỏi mọi sự trói buộc ở cảnh giới người và trời, con đường dẫn đến tự do tuyệt đối. Đối với người thế gian, còn vấn vương trong những thằng thúc của thế gian như khát khao danh vọng, tiền tài, thì chắc là khỏi cần phải để cập đến các dây trói buộc ở cảnh trời. Người như vậy chưa kịp nhận ra ý nghĩa của tự do thì cái chết đã sù sù đến trước mặt... Tác giả Ananda Pereira

Sống trong hiện tại

09/09/2020

Bí quyết của một đời sống thành công và an vui hạnh phúc là luôn luôn làm những việc cần phải làm trong hiện tại. Không thắc mắc cho tương lai. Không hối tiếc cho quá khứ. Ta không thể đi ngược dòng thời gian cũng không thể đi trước thời gian để sắp đặt mọi việc theo ý muốn. Ta chỉ sống từng khoảnh khắc và chỉ kiểm soát tâm được trong một khoảnh khắc: hiện tại.

Giáo trình Phật học

30/08/2020

Quyển sách “Giáo Trình Phật Học” quý độc giả đang cầm trên tay là được biên dịch qua tiếng Việt từ quyển “Buddhism Course” của tác giả Chan Khoon San. Tác giả đã cho phép và có mong muốn tôi biên dịch quyển sách này ra tiếng Việt và phát hành cho những đối tượng độc giả người Việt khác nhau.

Có bấy nhiêu đó thôi

29/08/2020

Đây chỉ là vài góp nhặt đơn sơ từ các lời chia sẻ trung thực giữa Thầy và trò hoặc từ những cảm nghĩ chân phƣơng của trò về Thầy nên nội dung sách có phần nào hơi riêng tƣ và giới hạn. Ƣớc mong trong tƣơng lai, các bậc tôn túc sẽ hợp soạn một quyển tiểu sử đúng nghĩa hơn với công đức và tầm vóc về sự nghiệp hoằng pháp của Ngài.

Ý nghĩa hạnh trì bình khất thực của nhà Phật

28/08/2020

Hạnh trì bình khất thực còn có nhiều ý nghĩa, lợi ích lẫn kẻ thí và người thọ, nên chư Tăng trong Phật giáo không được phép bỏ qua.

Tám thánh đạo đưa đến Níp-bàn

20/08/2020

Bài pháp này đã được Đức Phật thuyết cho ẩn sĩ Subhadda ngay vào lúc sắp viên tịch Níp-Bàn giữa hai cây Sālā (vườn Ingyin) gần thành Kusināzra.

Siêu lý học

19/08/2020

Sách tổng hợp và tóm tắt về: nội dung Vô tỷ pháp, chỉ chấm và cách đọc bảng nêu, 70 pháp thực tính

Bản giải Siêu lý Trung học

19/08/2020

Căn và Uẩn song