Phạm Kim Khánh

Ông là dịch giả cho Hòa thượng Narada vào thập niên 1950. Đã dịch hơn 80 tác phẩm xuất ở Việt Nam và Hải ngoại. Hiện nay ông ở Hoa Kỳ
pham-kim-khanh.jpg (41 KB)