GS Trần Phương Lan

Giáo sư Trần Phương Lan – Pháp danh Nguyên Tâm, giảng viên phụ trách môn Anh Văn Phật Pháp tại Học Viện Phật giáo Việt Nam

Người có nhiều đóng góp cho việc giảng dạy, xây dựng, phát triển Học Viện PGVN. Được biết, GS. Trần Phương Lan là tác giả biên dịch rất nhiều tác phẩm, giáo trình Phật Pháp phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu của Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

gs-tran-phuong-lan-2.jpg (97 KB)