Ý nghĩa bài kinh Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Giảng sư: Đại đức Thiện Minh (Ven. Suvijjo)

Bình luận
| Mới nhất