Tất niên và tổng kết khóa tu

Tất niên và tổng kết khóa tu tại Thiền viện Thiện Minh (Vĩnh Long) ngày 20/12 Ất Mùi

Bình luận
| Mới nhất