Tâm lý xuất gia

Giảng sư: TT Thiện Minh.
Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long), ngày 20/6 Ất Mùi

Bình luận
| Mới nhất