Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh năm 2015

Lễ dâng y tại Thiền viện Thiện Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) vào ngày 27/9 năm Ất Mùi 

Bình luận
| Mới nhất