Kệ niệm ân phụ mẫu

Trích trong Tác phẩm: Kinh Nhật tụng Phật giáo Nguyên Thủy (Chủ biên: ĐĐ Thiện Minh)

Phổ nhạc: Khánh Linh

Ca sĩ: Bích Phượng

Bình luận
| Mới nhất