Hội thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - phần 3/5

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy hội nhập và phát triển.

Kỷ niệm 76 năm Phật giáo Nguyên Thủy – Nam tông – du nhập vào Việt Nam 1938 – 2014 và hướng tới Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tại Bái Đính-Ninh Bình, Đại học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn và Đại học Quốc Gia TP.HCM cùng với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Phật giáp Nguyên Thủy trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

1. Khai mạc

2. Chủ đề: Những vấn đề về triết học và Phật học.

3. Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy hội nhập và phát triển.

Tiểu ban 2, phiên thứ nhất, ngày 18 tháng 1 năm 2014. 

 

Chủ đề: Phật giáo Nguyên Thủy hội nhập và phát triển. Tiểu ban 2, phiên thứ hai, ngày 18 tháng 1 năm 2014.Còn tiếp phần 4>>>>>

https://www.youtube.com/channel/UC7azkC0Fi04ESkmvl73aphw 

Bình luận
| Mới nhất