Đại lễ dâng y Kathina tại chùa Bửu Quang năm 2011

KATHINA BỬU QUANG (16/10/2011)

Bình luận
| Mới nhất