Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Họp Tổng kết hoạt động cuối năm 2019

Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019 lúc 14g00 tại Tòa Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học diễn ra buổi lễ Tổng kết các hoạt động của Viện năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Mở đầu Phiên họp TT. TS Thích Tâm Đức Phó Viện Trưởng TT/VNCPH đọc lời khai mạc nội dung nói lên chức năng hoạt động của VNCPH trong năm 2019 là thực hiện Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII 2017-2022. Đây là một buổi họp quan trọng nhằm công bố cho mọi người biết tiến trình dịch thuật, đọc lại và in ấn bộ Tam tạng kinh này.

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Họp Tổng kết hoạt động cuối năm 2019
Bài & Ảnh: Chơn Minh
Thành viên BBT phatsuonline

              Chiều ngày 25 tháng 12 năm 2019 lúc 14g00 tại Tòa Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học diễn ra buổi lễ Tổng kết các hoạt động của Viện năm 2019 và phương hướng hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Hiện diện trong lễ Tổng kết có:

 1. HT. Thích Đức Nghiệp Phó Pháp Chủ HĐCM/GHPGVN. Chứng Minh VNCPHVN.
 2. HT. Viên Minh Ủy viên TT. Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN, CM VNCPHVN
 3. HT. TS Thích Giác Toàn : PCT. Hội Đồng Trị Sự Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam.(Trưởng Ban Tổ Chức)
 4. TT. Thích Tâm Đức UVTT/HĐTS, Phó Viện Trưởng Thường Trực VNCPHVN.
 5. TT. Thích Minh Thành UVTT/HĐTS, Phó Viện Trưởng Đặc trách Đại Tạng Kinh VN.
 6. HT. Thích Phước Cẩn quyền Giám Đốc Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm VNCPHVN.
 7. TT. Thích Phước Đạt : UVHĐTS. Phó Viện Trưởng Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Văn Học PG.
 8. TT. Thích Nhật Từ UVHĐTS.GHPGVN Phó Viện Trưởng Đặc Trách Đại Tạng Kinh Việt Nam.
 9. TT. Thích Thông Hiền GĐ. Giám Đốc Trung Nghiên Cứu và Ứng Dụng phật học Bắc Truyền.
 10. TT. Thích Phước Điều Cán bộ VP2/GHPGVN.
 11. TT. Thích Giác Hoàng UVHĐTS. Tổng Thư Ký VNCPHVN.
 12. TT. Thích Nguyên Hạnh Phó Tổng Thư Ký VNCPHVN.
 13. TT. Thích Phước Tiến Phó Tổng Thư Ký Trưởng Ban Tài Chánh VNCPHVN
 14. TT. Tăng Định Giám Đốc TTNC và Ứng Dụng Thiền Học Nam Truyền
 15. TT. Thích Giác Vương Giám Đốc TTNC Tôn Giáo.
 16. Ni Sư Thích Nữ Như Nguyệt : GĐ TT Nghiên cứu Nữ giới PG.

Cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và quan khách tham dự gồm có các vị GS, PGS, các nhà nghiên cứu, các Mạnh Thường Quân cùng Phật tử và phóng viên các báo đài..

Nội dung phiên họp :

            Mở đầu Phiên họp TT. TS Thích Tâm Đức Phó Viện Trưởng TT/VNCPH đọc lời khai mạc nội dung nói lên chức năng hoạt động của VNCPH trong năm 2019 là thực hiện Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII 2017-2022. Đây là một buổi họp quan trọng nhằm công bố cho mọi người biết tiến trình dịch thuật, đọc lại và in ấn bộ Tam tạng kinh này.

VNCPH 9. JPG.JPG (45 KB)

Tư liệu Tổng kết hoạt động của VNCPH-VN năm 2019

VNCPH 2. JPG.JPG (53 KB)

VNCPH 21. JPG.JPG (68 KB)

TT. Tâm Đức nói lời khai mạc lễ Tổng kết

VNCPH 10. JPG.JPG (61 KB)

Chư Tôn Đức tham dự lễ Tổng kết

VNCPH 5. JPG.JPG (66 KB)

Chư Ni tham dự lễ Tổng kết

TT. Thích Minh Thành Phó Viện Trưởng phụ Trách Đại Tạng Kinh báo cáo về tiến trình thực hiện Bộ Thánh Điển Đại Tạng Kinh Phật Giáo Việt Nam ( Danh xưng mới): gồm 7 bước phải thực hiện theo trình tự. Được biết việc chấp bút cho bộ Đại Tạng Kinh đã bắt đầu từ năm 1972 và là công sức đóng góp chung của Chư Tôn Đức trong GHPGVN. Bộ Đại Tạng Kinh đang được tiến hành in ấn..

VNCPH 8. JPG.JPG (53 KB)

TT. Tsĩ Thích Minh Thành Phó Viện Trưởng VNCPH phụ trách Đại Tạng Kinh báo cáo

TT.TS Thích Giác Hoàng, Tổng Thư Ký thay mặt VNCPH báo cáo tổng kết công tác Phật sự của VNCPH trong năm 2019. Qua đó ngoài TTNCPH có 2 chi nhánh tại Hà Nội và miền Tây Nam Bộ và nhiều phân viện gồm 10 Trung Tâm Nghiên Cứu đã in ấn được nhiều ấn phẩm PG theo từng chủ đề. Tổ chức nhiều buổi Hội thảo chuyên dề trong nước và quốc tế cùng công tác mở lớp đào tạo nhân sự cho VNCPH thuộc nhiều ngành nghiên cứu.

VNCPH 12. JPG.JPG (54 KB)

TT. TSĩ Thích Giác Hoàng Tổng Thư ký VNCPH báo cáo phật sự của VNCPH 2019

VNCPH 11. JPG.JPG (70 KB) 

Quan khách gồm quý GS;PGS; nhà Nghiên cứu PH và Các MTQ tham dự tổng kết

TT.TS Thích Nguyên Thành trình bày phương hướng hoạt động của VNCPH năm 2020 cùng công bố danh sách bổ sung nữ giới cho Viện Nghiên Cứu.

VNCPH 19. JPG.JPG (49 KB)

TT. Thích Nguyên Thành báo cáo phương hướng hoạt động năm 2020

TT. Thích Phước Tiến phụ trách việc vận động tài chánh dành cho việc thực hiện Đại tạng Kinh VN. TT đã báo cáo tiến trình đóng góp tịnh tài của các MTQ, các Công Ty; các Quỹ từ thiện Phật giáo và đặc biệt là quỹ Đạo Phật ngày nay. Được biết số Tịnh tài vận động được là 14tỷ7 và riêng tài khoản riêng với tổng số tiền hơn 8 tỷ cùng một số tịnh tài do các MTQ đóng góp theo từng qúy.

VNCPH 16. JPG.JPG (51 KB)

TT. Thích Phước Tiến báo cáo Tài chánh vận động cho việc in ấn Đại Tạng Kinh

Tiếp sau TT. Thích Nhật Từ Phó Viện Trưởng HVPGVN đặc trách Đại Tạng Kinh Việt Nam bổ sung thông tin về 4 vấn đề như :

 1. Vấn đề tổ chức Hội Thảo trong nước.
 2. Về xuất bản 45 đầu sách trong 1 năm cùng cách lưu trữ các ấn phẩm PG. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay cũng sẽ hỗ trợ về việc ấn tống.
 1. Cách phân chia Thánh điển Đại Tạng Kinh VN theo từng phần, từng nhiệm kỳ. Quan  tâm tới phần chú giải Tam Tạng . các phần đóng góp của các tổ. Thống nhất các tiêu mục trong Thánh điển VN. Và cách cập nhật theo ngôn ngữ và văn phong mới.
 1. Chức năng và công việc của tu sĩ trong việc phát triển đạo Phật đến với quần chúng.

TT Thích Nhật Từ  tha thiết muốn toàn thể Tăng Ni nên xem đây là trách nhiệm chung vì tiền đồ của GHPGVN.

VNCPH 18. JPG.JPG (67 KB)

TT. Tsĩ Thích Nhật Từ Phó Viện Trưởng HVNCVN-TpHCM bổ sung một số ý kiến về việc soan thào và in ấn
Thích Giác Hoàng điều động việc trao bằng tuyên dương công đức: Đầu tiên HT Thích Đức Nghiệp trao bằng tuyên dương công đức cho Tập Thể VNCPH VN và HT Thích Giác Toàn đại diện tiếp nhận. 

VNCPH 17. JPG.JPG (63 KB)
TT. Thích Giác Hoàng phụ trách phần phát bằng tuyên dương công đức
VNCPH 26. JPG.JPG (63 KB)
HT. Phó Pháp Chủ trao bằng tuyên dương công đức và HT. Giác Toàn Viện Trưởng VNCPH tiếp nhận
Sau đó Ngài đã trao bằng tuyên dương công đức cho các Giám đốc Trung Tâm Trực thuộc Viện; các tập thể trong VNCPH; các cá nhân tăng ni tích cực; các thành viên của Quỹ từ thiện như Vingroup; quỹ ĐPNN. Quỹ từ thiện Tu viện Tường Vân và các cá nhân đã có thành tích đóng góp trong việc hoàn thành Đại Tạng Kinh ở nhiều mặt như soan thảo, dịch, đọc , cùng các MTQ đã hỗ trợ tài chánh cho việc in ấn bộ Thánh điền này.
VNCPH 25. JPG.JPG (66 KB)

VNCPH 27. JPG.JPG (67 KB)

VNCPH 32. JPG.JPG (65 KB)

VNCPH 31. JPG.JPG (67 KB)

VNCPH 36. JPG.JPG (62 KB)

VNCPH 28. JPG.JPG (66 KB)

 VNCPH 29. JPG.JPG (68 KB)

VNCPH 30. JPG.JPG (67 KB)

 HT. Thích Giác Toàn ban đạo từ trong buổi lễ Tổng kết , sách tấn mọi người cần tạo thật nhiều công đức, các thành viên cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2020 và đồng thời từng bước hoàn thành việc in ấn bộ thánh điển. Cuối cùng là lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.

VNCPH 44. JPG.JPG (67 KB)

VNCPH 42. JPG.JPG (65 KB)

Phiên họp kết thúc lúc 17 g cùng ngày trong tinh thần hoan hỷ

Bình luận
| Mới nhất