TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023

Chiều ngày 15/10/2023, Thiền viện Nguyên Thủy (Tp. Thủ Đức) tổ chức cho 41 Phật tử được xuất gia gieo duyên theo truyền thống Phật giáo Theravāda.

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709311770_20056c0af7644cec8125e5937d6a41a5.jpg (524733 KB)

Khóa tu với sự chứng minh của Hòa thượng Pháp Chất - Trụ trì Thiền viện Nguyên Thủy, trưởng ban tổ chức và Đại đức Thích Hạnh Tuệ - Giáo thọ sư, cùng với chư Tôn đức Tăng tại trụ xứ và 41 hành giả xuất gia gieo duyên đồng tham dự.

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709484125_2956996255f571adc66ed7c3a3b02ab1.jpg (622454 KB)

Xuất gia gieo duyên là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành xuất gia; là làm quen, tập sự, trải nghiệm đời sống xuất gia. "Những bạn xuất gia gieo duyên là những bạn tự chọn lựa cho mình một hướng đi tươi sáng khi thực hành sự buông bỏ vật chất và tinh thần thuộc về thế gian. Các bạn đang gieo duyên với niết bàn bất diệt khi những thiện nghiệp công đức cùng với sự vun bồi cả phước báu hữu lậu lẫn vô lậu ngày càng được tăng trưởng qua sự tu tập".

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709185011_7d3f9090664f9c33bbb2fb664eceb987.jpg (597350 KB)

Hòa thượng Thích Pháp Chất cho biết đây là lần thứ 2 trong năm 2023, Thiền viện Nguyên Thủy đã tạo duyên cho người Phật tử tham gia tu học. "Có hơn 41 Phật tử tham gia tu học, tuy mỗi Phật tử do hoàn cảnh tu học vào các khoảng thời gian khác nhau nhưng đều tùy duyên phát tâm tu học. Tôi mong đây là duyên lành, cơ hội của chư Tăng tu học, yểm trợ và trợ duyên cho người Phật tử cùng tinh tấn hơn trong mùa An cư kiết hạ...”.

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709260098_a21f67c06c2523340518929aadfe2141.jpg (744289 KB)

Cũng tại khóa tu xuất gia gieo duyên, các hành giả sẽ tham gia các thời khóa tu học như: học giới luật và nghi thức của sa-môn, tham gia các hoạt động thiền quán, tụng kinh, học pháp khuất thực theo truyền thống cổ xưa và tham dự các thời pháp thoại với các chủ đề gắn liền với thời khóa tu học như cách thức và điều kiện của xuất gia, những khó khăn và niềm vui của xuất gia, rèn luyện đạo đức Phật giáo, những lợi ích của xuất gia tốt cho bản thân và xã hội...

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709498430_758a05bf679467524aaae4c24254dcbc.jpg (712253 KB)

Sau khi kết thúc khóa tu xuất gia gieo duyên, các hành giả trở về nhà sẽ rèn luyện cho mình sự nề nếp, tính kỷ luật, không xã rác bừa bãi ra kênh rạch, phân loại rác từ nguồn, yêu mến thiên nhiên và tạo mảng xanh nơi mình sinh sống và nơi làm việc, sử dụng vât liệu thân thiệt môi trường, sử dụng tiết kiệm điện và khi tham gia giao thông phải luôn an toàn, ý thức trách nhiệm để đem lại những lợi ích thiết thực trong cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786826851223_cd5825543615cafa76cc82b45a650579.jpg (264450 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709433116_3a50ba0b6e07db7f3ab3543ff1da2c61.jpg (906650 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709274580_1013a8669fe1c5f447955066aad6f7d2.jpg (697145 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709380306_2d9164c9977cd12caeaac787ce2a5107.jpg (652431 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709347742_0a19c0e7c3cd6c201e3d79db69d559bf.jpg (762907 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709449178_5264cd0dfad68c2b88650b7737c22638.jpg (634357 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709441330_91429a5b09ceb425d96d7f58ec6ab76a.jpg (664564 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786826972392_15d81e7700acfce314ba01572bb907bb.jpg (494379 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709293274_b7c14a8c6bd97279b9adc72512f464cc.jpg (647977 KB)

TP.HCM: Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 2023 - z4786709461590_ef8cdb270cc5d141cca3744d5d65a654.jpg (1125938 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất