TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM

Sáng ngày 09/08/2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM (cơ sở 1), Hội đồng Điều hành Học viện đã tổ chức buổi làm việc với đội ngũ giáo thọ sư, giảng viên sau Đại học dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997960022_8d884e8d44a574dd8d44d66de6a71fab.jpg (272560 KB)

Cùng tham gia có chư tôn đức Phó Viện trưởng: TT. Thích Nhật Từ (Phó Viện trưởng Thường trực); HT. Thích Bửu Chánh; HT. Thích Tâm Đức; TT. Thích Phước Đạt; TT. Thích Viên Trí; TT. Thích Quang Thạnh (Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký); TT. Thích Chơn Minh; NS. Thích Nữ Như Nguyệt; chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, chư tôn đức đại diện các phòng khoa cùng quý giáo thọ sư, giảng viên các lớp sau Đại học.

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997978127_c01779c4b3a262cf05a4b3dc1efa69c3.jpg (176390 KB)

TT. Thích Đồng Văn - Trưởng phòng Sau Đại học báo cáo.

Báo cáo công tác đào tạo của Phòng sau Đại học, TT. Thích Đồng Văn cho biết: "Phòng sau Đại học bước đầu đạt được các kết quả nổi bật, thực hiện đúng chức năng, sứ mệnh đào tạo mà Học viện giao cho". Thượng toạ Trưởng Phòng sau Đại học cho biết thêm từ năm 2012 đến nay đã đào tạo 153 học viên cao học, 93 học viên đang thực hiện luận văn, 69 học viên đang học các học phần; cùng với đó có 38 học viên đang thực hiện luận án Tiến sĩ Phật học.

Trong thời gian sắp tới, để Phòng sau Đại học tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trở thành bộ phận giáo dục mũi nhọn của Học viện, theo TT. Thích Đồng Văn cần tăng cường ứng dụng công nghệ quản lý thông qua các phần mềm điện tử, thống nhất và đi đến chuẩn hóa chương trình đào tạo theo mô thức chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997880315_ce64ba09bab1ba345b8bec3046268936.jpg (127775 KB)

HT. TS. Bửu Chánh - Phó viện trưởng Học viện phát biểu ý kiến.

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997890390_8de1e323fa868ef5c5a041128fbff3dd.jpg (142821 KB)

TT. TS. Thích Nhật Từ - Phó viện trưởng Thường trực Học viện phát biểu ý kiến.

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997939726_77bef247aafa4197b313a6b808042a39.jpg (204290 KB)

HT. TS. Thích Tâm Đức - Phó viện trưởng Học viện phát biểu ý kiến.

Tiếp đó, chư tôn đức cử tọa cùng quý quý giáo thọ sư, giảng viên các lớp sau Đại học lần lượt đóng góp ý kiến hoàn thiện chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ của Học viện.

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997970283_87853c6591c77aba7e9264dd0097d693.jpg (132658 KB)

Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM phát biểu chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đánh giá cao các đóng góp ý kiến của chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, Hội đồng sau Đại học Học viện. Nhân đây, Hoà thượng cũng tán dương nỗ lực của tập thể thành viên Phòng sau Đại học trong nhiều năm qua đã góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác Phật sự của Giáo hội.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo sau Đại học, Hoà thượng gợi ý Học viện cần sớm thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học trực tiếp quản lý công tác chuyên môn của phòng Sau Đại học. Đề cập tới một số mô hình quản lý đào tạo tiên tiến của một số trường Đại học, Hoà thượng mong muốn tập thể Hội đồng Khoa học Học viện, tập thể thành viên Phòng sau Đại học tiếp tục tư duy, thay đổi cách làm để hiệu quả hoá quá trình đào tạo sau Đại học của Học viện hiện nay.

Xin giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997864984_09d32646fd65b6384f5952851f4ac39d.jpg (149545 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997892459_823ee169fdbeeb50efaf31763a6cb253.jpg (201932 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997899975_bfae5a2432631cc41b4beecfa85333c0.jpg (213964 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997921620_aaf6b3f46c9d7c85e08664f1d9da4031.jpg (177835 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997911470_28ee1a71f3808f65d9fe5234bb0b6730.jpg (157263 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997930372_97c9714c47b05f7210a662e0c902810b.jpg (234246 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997954903_ec10bae88853b4473597fd6acb9f9d43.jpg (205087 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997906049_193f5d506941efb5f091d46d09c8babd.jpg (211326 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997975031_6f34cc7f8a999178bcc4b29dd43e3a25.jpg (237739 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997921417_1e4b223ed73d808ed3cb220d8d793330.jpg (233439 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997871112_7d802322adce75b92c04637fed500ce9.jpg (281991 KB)

TPHCM: Hướng Tới Thành lập Hội đồng Khoa học sau Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM - z4587997858182_9c9cb1e1647d3fb2b96d991f362af8be.jpg (280504 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất