Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567

Sáng nay, ngày 3/6/2023 (nhằm ngày 16/4 năm Quý Mão, PL.2567) Thiền viện Bồ Đề (P.8, Tp. Vũng Tàu) long trọng cử hành Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 và đặt bát cúng dường đến 17 vị Tăng Ni.

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0173.jpeg (1149076 KB)

Hiện diện chứng minh đại lễ có Đại đức Minh Tấn - Trụ trì Thiền viện Bồ Đề, Đại đức Minh Đạt - trụ xứ chùa Bồ Đề, Đại đức Hộ Nhãn - trụ xứ Tổ đình Bửu Quang (Tp.HCM) cùng chư tôn đức tăng ở Vũng Tàu và Tp.HCM đồng chứng dự.

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0161.jpeg (1045815 KB)

Đại đức Minh Đạt đã có thời pháp thoại gửi đến toàn thể pháp hội tham dự đại lễ. Sau đó, chư tăng quang lâm Phật điện để chứng minh lễ cúng dường trai trai tăng và đại lễ Tam Hợp. Chư Tăng Ni và Phật tử đồng tụng lại kệ Tam Hợp để tưởng niệm đến công đức sâu dày của đức Phật thông qua ba sự kiện quan trọng xảy ra trong ngày Rằm tháng Tư: ngày đức Bồ-tát đản sanh tại vườn Lumbini, ngày đức Bồ-tát thành đạo tại Bodhigaya, ngày đức Phật viên tịch Níp-bàn tại Kusinārā.

Buổi lễ đã thành tựu viên mãn và phước báu tròn đầy đến gia đình các thí chủ và chư thiện tín tham dự đại lễ.

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0172.jpeg (1154073 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0171.jpeg (1063169 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0154.jpeg (1218458 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0155.jpeg (901478 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0156.jpeg (934977 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0157.jpeg (1136712 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0158.jpeg (1140692 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0159.jpeg (1086653 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0160.jpeg (1211955 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0161.jpeg (1045815 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0162.jpeg (1077990 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0163.jpeg (853910 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0164.jpeg (1002800 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0165.jpeg (937893 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0166.jpeg (994054 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0167.jpeg (935683 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0168.jpeg (952398 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0169.jpeg (958228 KB)

Tp. Vũng Tàu: Thiền viện Bồ Đề tổ chức Đại lễ Tam Hợp Vesak PL.2567 - IMG_0170.jpeg (961520 KB)

Tin và ảnh: Định Phúc

Bình luận
| Mới nhất