Đại lễ dâng Y Kathina Chùa Lâm Tuyền- Đồng Nai

Sau 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống PGNT Theravada,  ngày 4/11, tại Chùa Lâm Tuyền  (Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chúc lễ Dâng y Kathina đến chư Tăng, nhằm giúp cho tín đồ Phật tử có cơ duyên gieo trồng phước báu qua hạnh cúng dường Tam Bảo.

Đại Lễ Dâng Y Kathina. Chùa LÂM TUYỀN

Bài & Ảnh: PV Chơn Minh

 

             Sau 3 tháng an cư kiết hạ theo truyền thống PGNT Theravada,  ngày 4/11, tại Chùa Lâm Tuyền  (Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chúc lễ Dâng y Kathina đến chư Tăng, nhằm giúp cho tín đồ Phật tử có cơ duyên gieo trồng phước báu qua hạnh cúng dường Tam Bảo.

            Quang lâm chứng minh buổi lễ có ĐĐ Thích Tịnh Hạnh, Phó Văn phòng Ban Văn Hóa TW/GHPGVN cùng chư Đại đức Tăng đại diện các chùa thuộc hệ phái Nam tông

Tinh-Hanh.jpg (178 KB)

Đại Đức Tịnh Hạnh cùng Phật tử nhiễu phật

Tinh-Hanh 8.jpg (151 KB)

Phật Tử Tề tựu tại chánh điện  cử hành lễ Dang y

Tinh-Hanh 3.jpg (139 KB)

Lễ vật ngày Dâng Y

            Khởi đầu buổi lễ, chư Tăng bản tự đã hướng dẫn tín đồ Phật tử đội y nhiễu ba vòng quanh khuôn viên Chùa. Sau đó, Đại chúng cùng vân tập chánh điện để cung thỉnh Đại Tăng quang lâm về thực hiện nghi lễ Dâng y Kathina.

            Tại buổi lễ, ĐĐ Tịnh Hạnh ban pháp thoại nói về ý nghĩa lễ Dâng y Kathina đến toàn thể đại chúng. Theo đó, sau 3 tháng an cư kiết hạ được viên mãn, Lễ hội Dâng y Kathina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền (Theravāda) được tổ chức từ 16 tháng 9 cho đến 15 tháng 10 âm lịch. Theo quan niệm của Phật giáo Nam truyền, người cúng dường y Kathina sẽ gieo tạo nên nhiều duyên lành vì việc cúng dường không phân biệt, dâng y đúng thời, dâng cúng hợp đạo. Đại lễ dâng y Kathina là một phước duyên đại hạnh thù thắng mang lại sự an lạc cho Tăng đoàn và sự hưng thịnh của Phật giáo. Dịp này, đại diện cho đạo tràng Phật tử tác trình duyên sự, dâng tam y và quả bát lên chư Tăng. Theo truyền thống, Đại Tăng tuyên ngôn Tăng sự trong buổi lễ, sau đó thỉnh 1 vị Sư có uy đức và đạo hạnh để thực hiện nghi thức giao y và thọ Casa mới của Phật tử cúng dường. Để được hoàn mãn công đức thù thắng cho đại lễ Dâng y, chư Tôn đức chứng minh buổi lễ đã thực hiện nghi thức cầu nguyện, hồi hướng phước báu tu hành của 3 tháng an cư đến hàng Phật tử với 5 loại phước báu: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh và Trí tuệ.

Tinh-Hanh 4.jpg (118 KB)

Đại Đức Tinh Hạnh Trong pháp thoai ý nghĩa lễ Dâng Y

Tinh-Hanh 5.jpg (108 KB)

Đại Đức Tịnh Hạnh trong tuyên ngôn tăng sự

Tinh-Hanh 6.jpg (91 KB)

Đại Đức Tinh Hạnh ban Pháp Thoại về ý nghĩa lễ Dâng Y Kathina

Tinh-Hanh 9.jpg (103 KB)

Tăng sự thọ y

          Sau lễ là phần thọ trai do bổn tự thết đãi. Buổi lễ kết thúc lúc 12g trưa cùng ngày trong hoan hỷ.

Bình luận
| Mới nhất