Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy tặng sách

Hiện nay, tại Thư viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ (chùa Bửu Quang, 171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) có tặng 50 tựa sách, kính mới quý vị độc giả muốn xin sách hãy đến thư viện. 

thu-vien-phat-giao-nguyen-thuy.png (70 KB)

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: chó và văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: đám mây và bầu trời

 

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: Nguyen An, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Không có mô tả ảnh.

 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

 

Bình luận
| Mới nhất