Thư ngỏ: V/v xây dựng Chánh điện chùa Bửu Quang - Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH

v/v Xây dựng ngôi Chánh Điện Chùa Bửu Quang - Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh

Số 171/10 Quốc lộ 1A, P. Bình Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 

Nam Mô Bôn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Đại đức Tăng ni.

Kính thưa Quý vị Mạnh thường quân cùng Chư Phật tử gần xa.

Chùa Bửu Quang - Tổ đình Phật Giáo Nam tông Việt Nam được thành lập vào năm 1940 do Hòa thượng Thiện Luật, Hòa thượng Hộ Tông cùng Chư Tôn Thiền đức và sự hỷ cúng thửa đất trên ba mẫu của gia đình Bùi Ngươn Hứa.

Chùa Bửu Quang tuy trải qua một thời gian dài hình thành và phát triển nhiều mặt nhưng ở lĩnh vực kiến trúc mỹ thuật còn rất hạn chế. Trước đây có Chánh Điện nho nhỏ đơn sơ, thiền thất lác đác vài cái ẩn trong rừng cây rộng lớn. Gần đây Ban Quản trị đã xây dựng được một số hạng mục như thư viện và các phòng ở cho Tăng ni tu học.

Kính thưa quý vị,

Vừa qua, ngày 6 tháng 7 năm 2023, Ban Quản trị có tố chức phiên họp để xem xét một cách nghiêm túc về thực trạng ngôi Chánh Điện và nhận thấy Chánh Điện đã quá cũ kỹ, không an toàn và không còn phù hợp với giai đoạn mới của thời đại khi cần tổ chức lễ hội, các sự kiện, các khóa tu học, các Phật sự của Phật Giáo Nam Tông Việt Nam. Từ nguyên do đó, Ban Quản trị quyết định tái thiết lại ngôi Chánh Điện Chùa Bửu Quang với diện tích 2.481m2 (24m x 44m) tổng kinh phí xây dựng dự toán khoảng 36 tỷ, gồm một tầng hầm và một tầng trệt như mô hình trên.

Nhằm thực hiện tâm nguyện trên, nay Ban Quản trị Tổ đình kính mong toàn thể Chư Tôn đức Tăng ni và thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, trong và ngoài nước, bằng tinh thần: "Một cây làm chẳng nên non; Ba cây chụm lại nên hòn núi cao", tùy hỷ dõng mãnh tín tâm cúng dường nhân-tài-vật lực để cho công trình tái thiết chánh điện Chùa Tổ đình Bửu Quang sớm được viên thành công đức.

Xin chân thành tri ân và xin kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, Bồ đề tâm viên đắc.

Mọi sự phát tâm hùn phước xin liên hệ với: TT.Thiện Hạnh - Chánh Thư ký BQT Chùa Bửu Quang

hoặc hùn phước tại bàn tiếp nhận cúng dường xây dựng ở Chùa Bửu Quang.

TÀI KHOẢN DUY NHẤT CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÁNH ĐIỆN CHÙA BỬU QUANG

Tên TK: Lý Văn Tỵ (Thích Thiện Hạnh)

Số TK: 000870406007144 - Ngân hàng SAIGONBANK, Chi nhánh Bình Chánh

Số điện thoại: 0903394975

 

TP.HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2023

TM. Chùa Bửu Quang

Trưởng Ban Quản Trị

(đã ấn ký)

Hòa thượng Thiện Tâm

Thư ngỏ: V/v xây dựng Chánh điện chùa Bửu Quang - Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - 740d9ca76b65576a585e59fa46e8b194.jpeg (583911 KB)

Thư ngỏ: V/v xây dựng Chánh điện chùa Bửu Quang - Tổ đình Phật giáo Nam tông Kinh - IMG_2810.jpeg (252688 KB)

 

Bình luận
| Mới nhất