Thông báo về việc tham dự Lễ tưởng niệm tuần Chung thất Cố Thượng tọa Thích Thiện Minh

Lễ tưởng niệm tuần Chung thất Cố Thượng tọa Thích Thiện Minh sẽ được tổ chức tại Chùa Bửu Quang lúc 9 giờ 00, thứ bảy, ngày 08/09/2018.

Để trợ lực hồi hướng phước báu và tưởng niệm công đức của Cố Thượng tọa Thích Thiện Minh đã có những đóng góp cho sự nghiệp hoằng dương Phật pháp và sự phát triển của Phật giáo, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Môn đồ pháp quyến sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm tuần Chung thất của Cố Thượng tọa vào lúc 9 giờ 00, thứ bảy, ngày 08/09/2018 (nhằm ngày 29/07 Mậu Tuất). 

Thông báo này xin được thay cho thiệp mời chung gửi đến Tăng, Ni và Phật tử.

Thông báo về việc tham dự Lễ tưởng niệm tuần Chung thất Cố Thượng tọa Thích Thiện Minh - thiepmoi11.jpg (94567 KB)

Bình luận
| Mới nhất