Thông báo số 7: Ngày tập trung tại Giới trường Chùa Bửu Quang

- Đề nghị Quý vị tham dự khảo thí đầy đủ.
- Đem theo giấy tờ tùy thân(CMND), bút.

1. Tập trung và khảo thí:

* Thứ Ba ₋ ngày 01/05/2018: (nhằm 16/3/ Mậu Tuất)

14 giờ 00: Giới tử tập trung tại chùa Bửu Quang để nghe phổ biến nội quy và giáo giới của Ban Tổ chức.

Các giới tử phải tham dự chương trình sinh hoạt chung tại giới trường chùa Bửu Quang. Nghỉ đêm tại chùa.

* Thứ Tư – ngày 02/05/2018: (nhằm 17/3/ Mậu Tuất):

- 05 giờ 00: Xe của Ban Tổ chức sẽ đưa tất cả Giới tử đến Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự). (Ban Quản giới tử sẽ đi cùng đoàn để hỗ trợ các giới tử).

- 06 giờ 00 : Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa vân tập Tuyển Phật trường (Việt Nam Quốc tự).

- 07 giờ 30 - 09 giờ 00: Khảo thí Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa.

- 09 giờ 30 - 11 giờ 00: Khảo thí Giới tử Sa di, Sa di ni (Tu nữ).

Lưu ý: - Đề nghị Quý vị tham dự khảo thí đầy đủ.

Đem theo giấy tờ tùy thân(CMND), bút.

 

2. Đồng phục:

- Chư Tăng: màu vàng (ngày thọ giới phải có tam y và bát)

- Tu nữ: màu trắng.


Thủ Đức,19h00' ngày 26 tháng 04 năm 2018
Thay mặt Ban Thư ký văn phòng.

Bình luận
| Mới nhất