THÔNG BÁO 1 - Đại Giới Đàn DIỆU TÂM 2019 tại tỉnh Đồng Nai

Từ ngày 12-16 tháng 11 năm 2019, Đại Giới Đàn DIỆU TÂM 2019 do BTS GHPG tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức tại Văn phòng BTS - Chùa Tỉnh Hội

Theo thông báo của BTS GHPG tỉnh Đồng Nai, Đại Giới Đàn DIỆU TÂM 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 12 đến 16 tháng 11 năm 2019 (nhằm 16-20/10/Kỷ Hợi). Quý vị Tăng - Ni nào có nhu cầu thọ giới để làm thủ tục cấp chứng điệp thọ giới Tỳ-kheo, Sa-di hoặc Tu nữ có thể liên lạc với Văn phòng BTS tỉnh Đồng Nai (Chùa Tỉnh Hội - Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) để biết thêm thông tin và hồ sơ.

Hồ sơ gồm có:
1. Thủ tục chung cho tất cả Giới tử:
- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);
- 03 Sơ yếu lý lịch
(theo mẫu);
- 03 ảnh 3x4
(không chít khăn, mang kính);
-
Văn bản ý kiến của Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện (đối với Giới tử trong tỉnh); Giấy Giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh (đối với Giới tử ngoài tỉnh).
2. Đối với Giới tử thọ giới Sadi/Sadi Ni:
- 03 bản photo Giấy chứng nhận xuất gia do Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cấp (trong tỉnh) hoặc Đơn xin phát nguyện xuất gia (theo mẫu);
- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.
3. Đối với Giới tử thọ giới Thức xoa:
- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi Ni (chứng nhận sao y bản chính);
- 03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.
4. Đối với Giới tử thọ giới Tỳ kheo/Tỳ kheo Ni:
- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi/Thức xoa (chứng nhận sao y bản chính);
-
03 bản photo chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

Quý vị Tăng - Ni có thể download file hồ sơ tại đây và đem nộp trực tiếp tại Văn phòng BTS - Chùa Tỉnh Hội.

Bìa giới đàn.pdf (292 KB)

Sơ yếu lý lịch.pdf (292 KB)

Đơn xin Thọ Giới.pdf (244 KB)

image(19).png (489 KB)

image(20).png (677 KB)

image(21).png (809 KB)

image(22).png (507 KB)

image(23).png (297 KB)

Bình luận
| Mới nhất