Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang

Vào 14 giờ, ngày 24 tháng 04 năm 2018 (nhằm ngày 9 tháng 3 năm Mậu Tuất), tại Tổ Đình Bửu Quang - ngôi tổ đình đầu tiên của hệ phái Nam Tông Việt Nam đã tổ chức buổi Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang.

Tham dự phiên họp Trù bị có sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Thiện Tâm (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Phó Ban Trị Sự Giáo Hội PGVN Tp.HCM, Trưởng Ban Tăng Sự Phật Giáo Nam Tông Kinh, Trưởng Ban Tổ Chức Giới Trường Chùa Bửu Quang), Ngài Thượng Toạ Thích Giác Trí (Uỷ Viên Hội Đồng Trị Sự TW GHPGVN, Phó Ban Trị Sự Giáo Hội PGVN Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó Ban Tăng Sự Phật Giáo Nam Tông Kinh, Phó Ban Tổ Chức Giới Trường Chùa Bửu Quang), Thượng Toạ Thiện Hạnh, Thượng Toạ Minh Hạnh, Thượng Toạ Thiện Phúc (Giáo thọ sư), cùng Chư Tôn đức Tăng Ni Chùa Bửu Quang.

Mở đầu Phiên Họp, Ngài Hoà Thượng Thích Thiện Tâm phát biểu khai mạc, Đại Đức Phước Định- thành viên thường trực Ban Tổ Chức, báo cáo danh sách thành phần nhân sự phụ trách từng tiểu ban.  Đại Đức Siêu Đại -Thư ký, thông qua chương trình chung Đại Giới Đàn Trí Tịnh và chương trình cụ thể tại Giới Trường Chùa Bửu Quang. Tu Nữ Quang Kiến báo cáo số lượng chi tiết về Giới Tử Tỳ Kheo, Sadi và Tu Nữ. Tu Nữ Quang Hạnh báo cáo tình tài chính hiện tại.

Chư Vị Hoà Thượng, Thượng Toạ và Đại Đức Tăng cùng nhau thảo luận, nêu ý kiến và để cử ban điều hành cụ thể và thông qua sự chỉ đạo của Hoà Thượng Trưởng Ban tổ chức. Thượng Toạ Thiện Hạnh phát biểu và hướng dẫn công tác tổ chức chung cho các ban điều hành Giới Trường. Thượng Toạ Thiện Phúc - Giáo thọ sư, chia sẽ cách thức nghi lễ tấn đàn đúng theo luật biệt truyền Phật Giáo Nam Tông. Thượng Toạ Giác Trí chia sẽ kinh nghiệm tổ Chức Đại Giới Đàn tại Bà Rịa Vũng Tàu và hướng dẫn Chư Tăng điều hành tại Giới trường Nam Tông Chùa Bửu Quang.

Cuối buổi họp Hoà Thượng Thích Thiện Tâm ban lời đạo từ và đúc kết chỉ đạo Quý Chư Tăng Ni phối hợp để tổ Chức Đại Giới Đàn Trí Tịnh - Giới Trường Chùa Bửu Quang diễn ra đúng kế hoạch và theo hiến Chương và quy định chung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 1.jpg (105797 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 2.jpg (367603 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 3.jpg (397411 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 4.jpg (420047 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 5.jpg (424470 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 6.jpg (394004 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 7.jpg (453990 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 8.jpg (435141 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 9.jpg (478980 KB)

 

 Phiên Họp Trù Bị Đại Giới Đàn Trí Tịnh, Giới Trường Biệt Truyền Phật Giáo Nam Tông - Chùa Bửu Quang - hop tru bi 10.jpg (371464 KB)

 

Siêu Đại

Bình luận
| Mới nhất