Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 (tt)

Ngày 30/09/2018 (nhằm ngày 21/08 Mậu Tuất), ngày thứ hai, phái đoàn chùa Bửu Quang (171/10 Quốc Lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM) do Đại đức Minh Tấn làm trưởng đoàn đã đến thăm và cúng dường đến các điểm An cư mùa mưa Pl.2562 - Dl.2018 của hệ phái Nam tông. 

Ngày thức hai, trong chương trình đi thăm và cúng dường các trường hạ tại các chùa thuộc hệ phái Theravada, đoàn đã viếng thăm chùa Nam Tông, huyện Bình Chánh (TT Thiện Hạnh trụ trì); chùa Trúc Lâm, Q.6 (TT Phúc Hỷ trụ trì); chùa Siêu Lý - Q.6 (ĐĐ Pháp Nhiên trụ trì); chùa Giác Quang, Q.8 (TT Thiện Đạt trụ trì); chùa Phật Bảo, Q.Tân Bình (TT Quang Minh trụ trì); chùa Bửu Thắng, Q.Tân Phú (TT Chơn Minh trụ trì); chùa Từ Quang, Q.Gò Vấp (ĐĐ Minh Đức trụ trì); chùa Kỳ Viên, Q.3 (TT Tăng Định trụ trì); chùa Candaransi, Q.3 (HT Danh Lung trụ trì); chùa Bát Chánh Đạo, Q.Thủ Đức (ĐĐ Phước Định trụ trì).

Sau đây là một vài hình ảnh ghi nhận được:

1. Chùa Nam Tông: 


Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-nam-tong-4.jpg (687168 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-nam-tong-3.jpg (638855 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-nam-tong-2.jpg (829106 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-nam-tong-1.jpg (842354 KB)

2. Chùa Trúc Lâm

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-truc-lam-1.jpg (627348 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-truc-lam-2.jpg (799357 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-truc-lam-3.jpg (702609 KB)

 

3. Chùa Siêu Lý:

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-sieu-ly-1.jpg (656665 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-sieu-ly-2.jpg (563415 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-sieu-ly-3.jpg (737185 KB)

4. Chùa Giác Quang:

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-giac-quang-1.jpg (817787 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-giac-quang-2.jpg (632401 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-giac-quang-3.jpg (970937 KB)5. Chùa Phật Bảo:

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-phat-bao-1.jpg (619727 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-phat-bao-2.jpg (515277 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-phat-bao-3.jpg (474111 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-phat-bao-4.jpg (840607 KB)

6. Chùa Bửu Thắng

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-buu-thang-1.jpg (570756 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-buu-thang-2.jpg (689673 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-buu-thang-3.jpg (961432 KB)

 

7. Chùa Từ Quang

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-tu-quang-2.jpg (633798 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-tu-quang-1.jpg (591256 KB)

 

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-tu-quang-3.jpg (856974 KB)

8. Chùa Kỳ Viên

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-ky-vien-1.jpg (581824 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-ky-vien-2.jpg (763693 KB)

 

9. Chùa Candaransi

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-candaransi-1.jpg (627337 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-candaransi-2.jpg (601827 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-candaransi-3.jpg (863006 KB)

10. Chùa Bát Chánh Đạo

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-bat-chanh-dao-1.jpg (633814 KB)

Phái đoàn chùa Bửu Quang thăm và cúng dường trường hạ năm 2018 - truong-ha-bat-chanh-dao-2.jpg (771372 KB)

 

 

Bình luận
| Mới nhất