Lễ Tiểu tường Cố Thượng tọa Thiện Minh

Lễ Tiểu tường Cố Thượng tọa Thiện Minh diễn ra tại Thiền viện Thiện Minh vào ngày 10/7/2019 (nhằm ngày 8/6 Kỷ Hợi) và tại chùa Bửu Quang vào ngày 11/7/2019 (nhằm ngày 9/6 Kỷ Hợi).

 

  1. Truyền hình trực tiếp lế Lạc thành bảo tháp và lễ Tiểu tường Cố Thượng tọa Thiện Minh tại Thiền viện Thiện Minh ngày 10/7/2019 (nhằm ngày 8/6 Kỷ Hợi)

https://www.facebook.com/ToDinhBuuQuang/videos/2421250821271976/

 

2. Lễ dâng y tắm mưa và lễ Tiểu tường Cố Thượng tọa Thiện Minh tại chùa Bửu Quang ngày 11/7/2019 (nhằm ngày 9/6 Kỷ Hợi).


HT Thiện Tâm - Trưởng Ban Quản trị Tổ đình Bửu Quang thắp hương tưởng niệm.

 

Chư tăng thăp hương tưởng niệm. 

 

Thí chủ dâng hương cúng dường Tam bảo 

 

Môn đồ hiếu quyến đọc tác bạch 

Chư Tăng tụng kinh

Bình luận
| Mới nhất