Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ

Tối ngày 29/10/2023, tại Thiền viện Phước Sơn, với 623 hành giả chư Tăng Tu nữ Phật tử thiền viện Phước Sơn đang tu học dưới sự giáo dưỡng của HT. Bửu Chánh, đã dâng lời tri ân đến Sư cả nhân ngày bế giảng trường hạ Nam tông Kinh tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3764.JPG (10961149 KB)

Với tấm lòng thành kính, biết ơn hướng về ba ngôi Tam Bảo, hướng về ân đức trên Hòa thượng Giới Nghiêm khai sáng Thiền viện và Sư cả Bửu Chánh, chư hành giả đã dâng lên những lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng tri ân, cúng dường Sư cả với lời tác bạch vô cùng sâu sắc và xúc động.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3824.JPG (10146053 KB)

Vẫn biết rằng một buổi lễ tri ân không thể nói hết được những năm dài Sư cả miệt mài nghiên cứu, giảng dạy, sách tấn chúng con. Vẫn biết rằng với trình độ cạn cợt và ngôn từ thế gian không thể diễn tả hết được sự thương tưởng của Sư cả - Người khoác áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai; đem giáo Pháp của Như lai truyền trao cho hàng đệ tử chúng con với mong muốn lớn nhất là đem đến an vui, hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Vẫn biết rằng dù có nói trăm vạn lần tri ân cũng không kể hết những gian lao vất vả và tình thương vô bờ của Sư cả dành cho chúng con. Tình nghĩa ấy chúng con thêm một lần mang nặng và tạc dạ tri ân.

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3812.JPG (9679431 KB)

“Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.”

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3754.JPG (10317615 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3783.JPG (10786474 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3785.JPG (8348362 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3786.JPG (8350429 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3788.JPG (9589723 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3811.JPG (9655460 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3807.JPG (9558336 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3806.JPG (8637212 KB)

Đồng Nai: Thiền viện Phước Sơn thắp nến tri ân Thầy Tổ - 446A3811.JPG (9655460 KB)

Tin và ảnh: Nguyễn Quí

Bình luận
| Mới nhất