Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730226491_f5540daf929845d91f6a239cc49c74bb.jpg (287031 KB)

Năm 2022, Hòa thượng Thích Bửu Chánh - trụ trì TV Phước Sơn (TP Biên Hòa), khởi xướng các khóa tu học ngắn ngày và dài ngày. Hòa thượng cho biết nhằm duy trì mạng mạch của Phật pháp cũng như tìm kiếm nhân tài cho Phật pháp, Ngài khuyến khích đại chúng tu hành qua các phương tiện dẫn nhân nhập Đạo.

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730232268_a384323518ee6c9e2286fd7607b62065.jpg (269764 KB)

Các khóa thiền 10 ngày, khóa tu 2-3 ngày, khóa tu trong ngày tính theo khung giờ hành chính, Ngài khẩn thiết mong hành giả tinh tấn giác ngộ, nội tâm cảm nhận được hạnh phúc cho chính mình. Điều quan trọng nhất, hòa thượng mong rằng các khóa tu luôn đem lại Pháp Trí, an lạc, kết quả tốt nhất.

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730259599_8a8149f82c523c36408d1a1c119b1c70.jpg (253979 KB)

Theo website chính thống của TV Phước Sơn (www.phuocson.org), trong tháng 04/2024 đã diễn ra khóa tu Kinh Pháp Cú ngày 05/04. Khóa tu Tìm Về Hạnh Phúc 20-21/04/2024. Khóa tu Một Ngày Bình Yên ngày 21/04, khóa tu Temple Stay (Sống Ở Chùa) 3 ngày 2 đêm (19-21/4), khóa thiền chánh niệm 10 ngày (thiền đường Quốc tế) v.v.

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730284534_212332dc8c780beb3c2fe3be39bd1741.jpg (244684 KB)

Được biết, 17h00 ngày 25/04, TV Phước Sơn tổ chức lễ xuất gia gieo duyên lần thứ 17. Ngày 27/04-01/05, khóa Thiền nhân 5 ngày nghỉ lễ.

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730212650_0e9c9adfd4449f3b9388e3c74ca5968a.jpg (201748 KB)

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730241533_9a2056eb9d27363336203ff613c594c7.jpg (289923 KB)

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730340492_a7a3991e111ca3e08fc5e3d44afedda6.jpg (429396 KB)

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730337456_1a6b8e8201f0345ffa98d57fff88c0a9.jpg (318613 KB)

Đồng Nai: Dấu ấn các khóa tu trong tháng 4 tại TV. Phước Sơn - z5370730311016_e89338f7e970ba5f2cb5dc0bec3b64bc.jpg (349517 KB)

 

LTT

Bình luận
| Mới nhất