Danh sách Nhân sự Trung tâm Pāli nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 21/03/2023 về việc chuẩn y nhân sự Trung tâm Pāli học trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027).

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

TRUNG TÂM PĀLI  HỌC

TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

Danh sách Nhân sự Trung tâm Pāli nhiệm kỳ IX (2022-2027) - Pali.jpg (1875156 KB)

STT

CHỨC DANH

PHÁP DANH

1

Giám đốc

HT. Giác Giới

2

Phó Giám đốc Thường trực

TT. TS. Bửu Hiền

3

Phó Giám đốc

SC.TS. Mỹ Thúy

4

Thư ký

SC.ThS. Ngọc Sương

5

Phó Thư ký

Cư sĩ Như Yến

6

Ủy viên

ĐĐ. Minh Đạt

7

Ủy viên

ĐĐ.TS. Đức Hiền

8

Ủy viên

ĐĐ.ThS. Từ Minh

9

Ủy viên

ĐĐ.ThS. Tịnh Đạt

10

Ủy viên

ĐĐ. Tịnh Pháp

11

Ủy viên

SC. Ngọc Tuệ

12

Ủy viên

SC. Như Hân

13

Ủy viên

Cư sĩ Như Loan

14

Ủy viên

Cư sĩ Pháp Nguyên

15

Ủy viên

Cư sĩ Tuệ Minh

 

Định Phúc

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất