Danh sách Nhân sự Phân ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Căn cứ Quyết định số 084/QĐ-HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký ngày 02/03/2023 về việc chuẩn y nhân sự các Phân ban trực thuộc Ban Từ thiện Xã hội TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ IX (2022-2027).

DANH SÁCH THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

PHÂN BAN PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH

TRỰC THUỘC BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TRUNG ƯƠNG

NHIỆM KỲ IX (2022-2027)

Danh sách Nhân sự Phân ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Nam tông Kinh Trung ương nhiệm kỳ IX (2022-2027) - ban-TTXH@3x.jpg (2051780 KB)

A. THƯỜNG TRỰC: 15 VỊ

STT CHỨC VỤ PHÁP DANHTHẾ DANH NĂM SINH ĐƠN VỊ

1

Trưởng Phân ban

ĐĐ. Thích Minh Tấn

(Nguyễn Văn Tấn)

1980

Tp. HCM

2

Phó Trưởng Phân ban Thường trực

TT. Thích Thiện Hạnh

(Lý Văn Tỵ)

1969

Tp. HCM

3

Phó Trưởng Phân ban

TT. Thích Bửu Hiền

(Nguyễn Ngọc Chánh)

1966

Tiền Giang

4

Phó Trưởng Phân ban

TT. Thích Chánh Định

(Trần Kim Năng)

1970

Đồng Nai

5

Phó Trưởng Phân ban

ĐĐ. Thích Minh Châu

(Ngô Minh Thái)

1978

Tp. HCM

6

Phó Trưởng Phân ban

ĐĐ. Thích Pháp Hiếu

(Lương Phước Toàn)

1983

Tp. Đà Nẵng

7

Phó Trưởng Phân ban

ĐĐ. Thích Thiện Thông

(Hồ Văn Tuấn)

1986

Bà Rịa – Vũng Tàu

8

Phó Trưởng Phân ban

ĐĐ. Thích Tâm Lượng

(Kim Thái Sơn)

1967

Tp. HCM

9

Chánh Thư ký

ĐĐ. Thích Định Phúc

(Nguyễn Hoàng Phúc)

1986

Tp. HCM

10

Phó Thư ký

kiêm Chánh Văn phòng

ĐĐ. Thích Pháp Hạnh

(Nguyễn Văn Lượng)

1994

Quảng Nam

11

Thủ quỹ

Phật tử Minh Anh

(Đặng Thị Ngọc Anh)

1974

Tp. HCM

12

Ủy viên Kiểm soát

ĐĐ. Thích Phước Định

(Nguyễn Hoàng Lai)

1981

Tp. HCM

13

Ủy viên Tài chánh

ĐĐ. Thích Tịnh Trí

(Trần Tịnh Trí)

1974

Khánh Hòa

14

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Thiện Hòa

(Trần Kim Hoài)

1963

Bình Phước

15

Ủy viên Thường trực

Phật tử Hoằng Khởi

(Lê Châu Hiệp)

1981

Tp. HCM

 

B. ỦY VIÊN: 24 VỊ

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

THẾ DANH

NĂM SINH

ĐƠN VỊ

1

Ủy viên

ĐĐ. Thích Hạnh Quang

(Nguyễn Văn Sông)

1945

Bà Rịa – Vũng Tàu

2

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Giải

(Nguyễn Trung Kiên )

1991

Thừa Thiên Huế

3

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Giác

(Lâm Thanh Tùng)

1994

Tp. HCM

4

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Lợi

(Mai Huy Bình)

1987

Đồng Nai

5

Ủy viên

Tu nữ Hương Thiền

(Nguyễn Thu Hương)

1977

Tp. Hà Nội

6

Ủy viên

Tu nữ Bi Nguyện

(Ngô Thị Ngọc Liên)

1968

Quảng Nam

7

Ủy viên

Phật tử Diệu Ngọc

(Nguyễn Xuân Thanh)

1984

Tp. HCM

8

Ủy viên

Phật tử Minh Thuận

(Hoàng Thị Lệ Thủy)

1965

Bà Rịa – Vũng Tàu

9

Ủy viên

Phật tử Giác Hương

(Lê Thị Hương)

1969

Bà Rịa – Vũng Tàu

10

Ủy viên

Phật tử Minh Hiếu

(Nguyễn Thanh Hiếu)

1980

Tp. HCM

11

Ủy viên

Phật tử Từ Tâm

(Nguyễn Kim Thúy)

1968

Tp. HCM

12

Ủy viên

Phật tử Nhật Thường

(Nguyễn Thanh Hải)

1989

Tp. HCM

13

Ủy viên

Phật tử Phước Lộc

(Phạm Thị Tuyết)

1977

Tp. HCM

14

Ủy viên

Phật tử Minh Xảo

(Lê Thị Xảo)

1977

Tp. HCM

15

Ủy viên

Phật tử Trang Nguyên

(Võ Nguyễn Ngọc Thủy)

1986

Tp. HCM

16

Ủy viên

Phật tử Phúc Cát Tâm

(Phạm Thị Thanh Thúy)

1981

TP. HCM

17

Ủy viên

Phật tử Quang Hảo

(Nguyễn Thị Phượng Loan)

1976

TP. HCM

18

Ủy viên

Phật tử Quang Nga

(Nguyễn Hà Thị Kim Nga)

1979

TP. HCM

19

Ủy viên

Phật tử Diệu Ngọc

(Nguyễn Thị Tiết Lan)

1975

TP. HCM

20

Ủy viên

Phật tử Thiên Niệm

(Phạm Thị Như Ý)

1980

TP. HCM

21

Ủy viên

Phật tử Hạnh Mỹ

(Nguyễn Thị Thu Trang)

1977

Bà Rịa – Vũng Tàu

22

Ủy viên

Phật tử Giới Thường

(Phan Thị Thanh Hà)

1961

Tp. Hà Nội

23

Ủy viên

Phật tử Tuệ Hải

(Nguyễn Đình Bá)

1971

TP. HCM

24

Ủy viên

Phật tử Thiện Vương

(Trần Tử Vương)

1985

TP. HCM

 

 

Định Phúc

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất