Danh sách nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027)

Asset 1@4x-100.jpg (2354416 KB)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

PHÂN BAN TĂNG SỰ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KINH

THUỘC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2022-2027

(Theo Quyết định số 306/QĐ-HĐTS ngày 28/6/2023) 

A. CHỨNG MINH: Hòa thượng Viên Minh

 

B. THƯỜNG TRỰC: 15 VỊ

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1

Trưởng ban

HT Thiện Tâm

TP.HCM

2

Phó Trưởng ban Thường trực

HT Bửu Chánh

Đồng Nai

3

Phó Trưởng ban

HT. Hộ Chánh

TP.HCM

4

Phó Trưởng ban

HT. Pháp Cao

Quảng Nam

5

Phó Trưởng ban

HT. Minh Giác

TP.HCM

6

Phó Trưởng ban

HT. Thiện Nhân

TP.HCM

7

Phó Trưởng ban

HT. Thiện Pháp

Đồng Nai

8

Phó Trưởng ban

HT. Tăng Định

TP.HCM

9

Phó Trưởng ban

HT. Giác Sơn

Vĩnh Long

10

Phó Trưởng ban

HT. Pháp Chất

TP.HCM

11

Kiểm soát

TT. Giác Trí

Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Kiểm soát

TT. Bửu Hiền

Tiền Giang

13

Chánh Thư ký

TT. Thiện Hạnh

TP.HCM

14

Phó Thư ký – Chánh VP

TT. Minh Hạnh

Bà Rịa - Vũng Tàu

15

Phó Thư ký – Phó VP

ĐĐ. Minh Tấn

TP.HCM

 

C. ỦY VIÊN: 22 VỊ       

16

Ủy viên

TT. Chánh Minh

Bà Rịa - Vũng Tàu

17

Ủy viên

TT. Thiện Trí

Bình Phước

18

Ủy viên

TT. Tâm Lượng

TP.HCM

19

Ủy viên

TT. Giác Lộc

TP.HCM

20

Ủy viên

TT. Chánh Định

Đồng Nai

21

Ủy viên

TT. Chánh Nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu

22

Ủy viên

TT. Tuệ Dũng

Bình Phước

23

Ủy viên

ĐĐ. Pháp Thông

Bà Rịa - Vũng Tàu

24

Ủy viên

ĐĐ. Thiện Đức

TP.HCM

25

Ủy viên

ĐĐ. Tâm Đăng

TP.HCM

26

Ủy viên (Phó VP)

ĐĐ. Minh Châu

TP.HCM

26

Ủy viên

ĐĐ Pháp Hiếu

Đà Nẵng

28

Ủy viên

ĐĐ. Phước Toàn

Đồng Nai

29

Ủy viên

ĐĐ. Pháp Tấn

Bình Thuận

30

Ủy viên

ĐĐ. Pháp Hảo

Kiên Giang

31

Ủy viên (Phó VP)

ĐĐ. Định Phúc

TP.HCM

32

Ủy viên

ĐĐ. Thanh Minh

Thái Bình

33

Ủy viên

ĐĐ. Pháp Hạnh

Quảng Nam

34

Ủy viên

ĐĐ. Kim Tuệ  

Thanh Hóa

35

Ủy viên

TN. Liễu Pháp

Bà Rịa - Vũng Tàu

36

Ủy viên

TN. Diệu Tâm

TP.HCM

37

Ủy viên

TN. Quang Chánh

TP.HCM

                                                          BAN THƯỜNG TRỰC

                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                 (đã ấn ký)

                                                Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Danh sách nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4563166242932_295c38ffe5bbe3eabf9fb99f847334e1.jpg (223156 KB)

Danh sách nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4563166608965_dbbcf8fab3299a8f24ec806ee6b3976a.jpg (168935 KB)

Danh sách nhân sự Phân ban Tăng sự Phật giáo Nam tông Kinh nhiệm kỳ IX (2022-2027) - z4563166864327_214d5e5082943634fb6cf04e9166e9ea.jpg (183415 KB)

Bình luận
| Mới nhất