Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức

Sáng nay, ngày 28/5/2018 (nhằm ngày 14/4 Mậu Tuất), tại Chùa Bửu Quang – Thủ Đức đã long trọng cử hành Đại lễ Vesak Pl. 2562 kỷ niệm ngày Thái tử Siddhattha chào đời, Thái tử Siddhattha thành đạo và Đạo sư Gotama níp-bàn.

Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đại Trưởng Lão Trì Giới là bậc Cao tăng của hệ phái Nam Tông và 700 Chư tôn đức Tăng, Ni từ các chùa cùng 500 Phật tử khắp mọi nơi. TT Chánh Định (Trụ trì chùa Tam Phước – Đồng Nai)) đã có thời thuyết Pháp với đề tài Biết sống đời tỉnh thức để nhắc nhở các Phật tử phải có chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày, bớt mong cầu thái quá. HT Trì Giới (Trụ trì chùa Trì Giới - Long An) đã truyền tam quy ngũ giới. TT Thiện Phúc (Giáo thọ sư - chùa Bửu Quang) đã dẫn xướng thời kinh phúc chúc cầu bình an đến tất cả chúng sanh. Cuối buổi Đại lễ, Phật tử đã có dịp đặt bát cho Tăng, Ni nhằm duy trì truyền thống trì bình khất thực từ ngàn xưa Đức Phật đã để lại.

Đại lễ Vesak 2018 vào buổi sáng đã khép lại với niềm hoan hỷ của tứ chúng. Chiều nay, tại chùa sẽ tổ chức lễ sám hối định kỳ cho Phật tử và đêm thọ đầu đà kỷ niệm tháng trăng tròn vesakkhapuja.

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-1.jpg (303127 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-2.jpg (276934 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-3.jpg (279090 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-4.jpg (279322 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-5.jpg (289004 KB)
TT Chánh Định thuyết Pháp

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-6.jpg (356476 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-7.jpg (334199 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-8.jpg (349737 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-9.jpg (328636 KB) 
Cung đón Chư tôn đức Tăng dâng hương cúng dường Chư Phật.

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-10.jpg (318317 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-11.jpg (355640 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-12.jpg (372140 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-13.jpg (331776 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-14.jpg (294438 KB) 
Chư Phật tử dâng hương cúng dường Tam bảo

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-15.jpg (313581 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-16.jpg (311737 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-17.jpg (334105 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-18.jpg (300199 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-19.jpg (313402 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-20.jpg (312056 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-21.jpg (331501 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-22.jpg (292582 KB) 
HT Trì Giới truyền tam quy ngũ giới

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-23.jpg (352623 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-24.jpg (400520 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-25.jpg (376319 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-26.jpg (371082 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-27.jpg (357740 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-28.jpg (373304 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-29.jpg (338102 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-30.jpg (293954 KB) 
Phật tử dâng vật thực

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-31.jpg (342085 KB) 
Phật tử đặt bát hội

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-35.jpg (314574 KB)Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-36.jpg (331808 KB)

Đại lễ Vesak 2018 tại chùa Bửu Quang-Thủ Đức - vesack2018-37.jpg (347346 KB)

Hoa cà-rốt

Bình luận
| Mới nhất