Lễ Cúng Đèn Và Lễ Vu Lan tháng 7 tại Thiền viện Phước Sơn

Như thông lệ theo truyền thống dân tộc Việt "UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN", Thiền viện Phước sơn đã tổ chức trọng thể Đại lễ Vu Lan và đêm cúng đèn dâng Đức Phật với sự tham dụ của Đông đảo Phật Tử bốn Phương

LỄ CÚNG ĐÈN VÀ LỄ VU LAN

Biên soạn: Chơn Minh –Tấn Phát

Tối ngày 16/8/2019 nhằm ngày 16/7 âm lịch Năm Kỷ Hợi tại Thiền Viện Phước Sơn thuộc tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi lễ cúng đèn. Đây là truyền thống của Thiền viện nhân dịp mùa Vu Lan tháng 7 hàng năm. Đến tham dự gồm 1000 Chư Tăng,Tu Nữ, Thiện nam,Tín Nữ. Tại buổi lễHT. Bửu Chánh Viện chủ có bài pháp ngắn nói về ý nghĩa của lễ cúng đèn đến ba ngôi tam bảo ( Phật Bảo,Pháp Bảo, Tăng Bảo) tiếp chư tăng tụng kinh cầu siêu đến những người đã quá vãng và tụng kinh phúc chúc đến Phật tử tham dự Lễ Vu Lan.

cung-den 12.jpg.JPG (261 KB)
Thiền viện Phước Sơn Đồng Nai

cung-den 13.jpg.JPG (232 KB)

Thiền viện Phước Sơn làm đại lễ Vu Lan và Cúng Đ2n dân Đức Phật

cung-den 11.jpg (248 KB)

Chư Tăng tham dự Lễ Cúng Đèn

cung-den 2.jpg (159 KB)

Chư Tăng Tham dự và Tụng kinh cầu siêu lễ Vu Lan

cung-den 3.jpg (182 KB)

Tu Nữ và Phật tử tham dự lễ Vu lan vá Cúng Đàn

cung-den 16.jpg.JPG (198 KB)

Tục cúng Đèn dâng lê Đức Phật tại Chánh Điện

cung-den 6.jpg (173 KB)

Chư Tăng Kinh hành rước đèn Dâng Phật

cung-den 7.jpg (194 KB)

Tu nữ Kinh hành rước đèn Dâng Phật

cung-den 8.jpg (178 KB)
Phật Tử Kinh hành rước đèn Dâng Phật

cung-den.JPG (171 KB)
HT. Bửu Chánh Viện Chù ban pháp thoai về ý nghĩa lễ Vu lan và lễ Cúng Đèn

cung-den 15.jpg.JPG (218 KB)
Phật tử nghe thuyết Pháp về lễ vu Lan và lễ cúng đèn

cung-den 14.jpg.JPG (209 KB)
Phật tử cúng dường tới Viện Chủ và Thiền viện

Buổi lễ kết thúc lúc 20g00 cùng ngày trong hoan hỹ ý đạo và tình người.

Bình luận
| Mới nhất