Chùa Cosđon tổ chức lễ rước xá lợi

Chùa Moni Serey Sophol Cosdon ấp bình bảo xã Vĩnh Phú Huyện Phước Long tổ chức lễ rước Xá lợi về chùa ngày 5 tháng 11 năm 2017 (Chủ Nhật)

THƯ THÔNG BÁO
Chùa Moni Serey Sophol Cosdon
Ấp Bình Bảo, xã Phú Vĩnh Tây. Huyện Phước Long. Tỉnh Bạc Liêu
Trân trọng thông báo cùng quý Phật tử Thành phố HCM và Các Tỉnh Miền Tây Nam Bộ

Được sự chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu theo văn thư số: 4102/UHND-HC-TC cho phép chùa Sophol Cosdon tổ chức lễ rước Xá Lợi Phật vào ngày 4 tháng 11 năm 2017 đến ngày 05 tháng 11 năm 2017.

Chùa Cosđon tổ chức lễ rước xá lợi

Do vậy lễ rước xá lợi sẽ diễn ra từ 7g sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017 từ chùa Phước Huệ (trụ sở Ban Trị sự GHPGVN. Huyện Phước Long về chùa Cosdon).

Chùa Cosđon tổ chức lễ rước xá lợi - Ba Tháp xá lợi dâng Tam Bảo Chùa Moni Serey Sophol Cosdon
Ba Tháp xá lợi dâng Tam Bảo
Chùa Moni Serey Sophol Cosdon

  1. Thành phần khách mời: Trụ trì 22 chùa Hệ phái Nam Tông Kinh và Khmer trong tỉnh.
  2. Phật Tử trong và ngoài tỉnh: 150 người

Nhà chùa trân trọng thỉnh mời Chư Tôn Đức các tự viện trong tỉnh cùng Đoàn Phật tử thuộc CLB/Thiện Nguyện Sala thuộc Trung tâm CTTETT-Đà Nẵng kết hợp đoàn Phật tử Thành phố HCM và phật tử Tỉnh Bạc Liêu tham dự lễ rước đông đảo.

Nhà chùa xin chia sẻ phước báu đến Chư Thiên hộ trì Tam bảo và toàn thể phật tử tham dự lễ rước Xá lợi được bình an và viên thành sở nguyện, vạn sự cát tường.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Trụ trì Chùa
Đại Đức Thạch Dương Trung
Pd. Thiên Giả

Chùa Cosđon tổ chức lễ rước xá lợi

Khắc Chiếu

Nguồn tin: trực tiếp

Bình luận
| Mới nhất