Cáo phó: Đức Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Giác - Visuddhasāramahāthero tân viên tịch

Trưởng lão Tịnh Giác (Visuddhasāramahāthero) - viện chủ Tổ đình Giác Quang (Q.8) đã tịch vào lúc 6h30 ngày 08 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 22 tháng 08 năm Canh Tý, Phật lịch 2564)

 

Thông tin từ Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến, sáng ngày 08/10/2020 đã báo tin Đức Trưởng lão Hoà thượng Tịnh Giác - Visuddhasāramahāthero đã viên tịch.

ht.tinh giac.jpg (10 KB)

Do niên cao lạp trưởng, Đức Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Giác - Visuddhasāramahāthero – Nguyên Giáo thọ sư môn Phật học Pāli trường Đại học Phật giáo Thái Lan Maha Chulalongkorn, Đệ nhất cao Tăng Phật giáo Nam Tông Kinh, Viện chủ Tổ đình Giác Quang (Q.8) đã viên tịch vào lúc 6 giờ 25 ngày 08 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 22 tháng 08 năm Canh Tý, Phật lịch 2564), trụ thế 80 năm, 59 hạ lạp tại Tổ đình Giác Quang trong tiếng cầu kinh của chư tôn đức Tăng.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 15 giờ ngày 08/10/2020, nhằm 22/08/Canh Tý - Phật lịch 2564. Kim quan được tôn trí tại Tổ đình Giác Quang.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 17 giờ ngày 08/10/2020.

Lễ truy điệu cung tống kim quan được trang nghiêm cử hành vào lúc 14h ngày 11/10/2020, nhằm ngày 25/08/Canh Tý. Sau đó kim quan được cung tiễn về đài hoả táng Phúc An Viên (Q.9) để cử hành lễ trà-tỳ.

z2115642429228_1d50843048910840a6afe95112c3f561.jpg (146 KB)

Bình luận
| Mới nhất