Các giới trường thuộc ĐGĐ Quảng Đức tấn đàn truyền giới

Theo chương trình BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã ấn định, chiều nay, 12-9, vào lúc 14 giờ, các giới trường đồng loạt tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni và Thức-xoa-ma-na cho các giới tử.

Trước đó, vào sáng nay, tại Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2) đã diễn ra long trọng, trang nghiêm lễ khai mạc Đại Giới Đàn Quảng Đức PL.2557 - DL.2013.

Đăng đàn truyền giới Sa-di

Cụ thể, tại Đại giới trường Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) đã diễn ra lễ đăng đàn truyền giới Sa-di Tăng hệ phái Bắc tông.

BTN_0021.jpg

Chư giới sư đảnh lễ lịch đại Tổ sư

Tại buổi lễ, Ban Cung nghinh và Điển lễ cung thỉnh Hội đồng Thập sư quang lâm dưới sự phủ phục một dạ chí thành cầu thọ giới pháp của các giới tử. Sau khi cung thỉnh Hội đồng Thập sư tham lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp cho thanh tịnh, chư tôn đức trong Ban Điển lễ đã hướng dẫn các giới tử làm lễ cung thỉnh chư tôn đức làm Tam sư và Thất chứng để tiến hành truyền Giới.

Sau khi đại Tăng vấn hòa, HT.Thích Huệ Minh, Giáo thọ A-xà-lê đã thực hiện vấn nạn các giới tử và HT.Thích Như Niệm, Yết-ma A-xà-lê đã làm lễ tác pháp Yết-ma truyền giới, HT.Thích Viên Giác, Đường đầu Đắc giới Hòa thượng đã khai thị cho các giới tử về tầm quan trọng của giới luật và mong các giới tử hãy vâng giữ những giới pháp mình đã thọ để tiến xa hơn trên đường đạo.

BTN_0045.jpg

Đảnh lễ Tam bảo

BTN_0094.jpg

BTN_0098.jpg

Hội đồng Thập sư thăng tòa truyền giới

BTN_0101.jpg

HT.Thích Như Niệm đã thay đại Tăng trao man y và đãy lọc nước (là pháp cụ hộ mạng chúng sanh) cho chư giới tử và khuyến tấn các giới tử vâng giữ và hành trì.

Lễ tấn đàn Sa-di tại Đại giới trường Huê Nghiêm đã thành tựu viên mãn, các giới tử đã giới thể châu viên, trong niềm hỷ lạc vô biên.

BTN_0115.jpg

BTN_0138.jpg

BTN_0140.jpg

Giới tử đảnh lễ Hội đồng Thập sư

BTN_0151.jpg

Phát nguyện thọ man y

BTN_0157.jpg

Tân Sa-di đắp man y

BTN_0169.jpg

Thọ đãy lọc nước là pháp cụ hộ mạng chúng sanh

BTN_0166.jpg

Ngũ thể đầu địa đảnh lễ tạ Hội đồng Thập sư

Quảng Hậu - Ảnh: Bảo Toàn

-------------------------

Tấn đàn truyền giới Sa-di-ni tại giới trường Từ Nghiêm

Tại Giới trường Từ Nghiêm (quận 10), đúng 14g, chư tôn giáo đức Ni và giới tử đã trang nghiêm tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Sa-di-ni đăng đàn truyền giới.

dan sa di (2).jpg

Chư tôn đức Ni và giới tử tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư đàn Sa-di-ni

Theo đó, Ban Điều hành Giới trường Từ Nghiêm và giới tử cung thỉnh Ni trưởng TN.Như Đức (chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh) đương vi ngôi Hòa thượng Đường đầu; Ni trưởng TN.Như Quang, Yết-ma-a-xà-lê; Ni trưởng TN.Như Xuân, Giáo thọ A-xà-lê và chư tôn thất chứng: Đệ nhất thất chứng: Ni trưởng TN.Như Anh; Đệ nhị tôn chứng: Ni trưởng TN.Như Chơn; đệ tam tôn chứng: Ni trưởng TN.Như Tâm; Đệ tứ tôn chứng: Ni trưởng TN.Như Cảnh; Đệ ngũ tôn chứng: Ni trưởng TN.Hạnh Ngọc; Đệ lục tôn chứng: Ni trưởng TN.Như Nguyên; Đệ thất tôn chứng: Ni trưởng TN.Giác Trung.

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Thập sư Ni cũng đã thực hiện các nghi thức niêm hương lễ Tam Bảo, giới tử sám hối tam nghiệp trước khi đăng đàn truyền giới.

Đàn Sa-di-ni tại Giới trường Từ Nghiêm dưới sự dẫn thỉnh của Ni sư Thích Nữ Tắc Sen, Hội đồng Thập sư Ni đã làm lễ tác pháp yết-ma, tấn đàn truyền giới diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh. 299 giới tử Sa-di-ni tại Giới trường Từ Nghiêm đã lần lượt đối trước chư tôn giáo phẩm thọ nhận giới pháp.

dan sa di (4).jpg

dan sa di (5).jpg

Giới tử chuẩn bị thọ giới

dan sa di (6).jpg

dan sa di (8).jpg

Chư tôn giáo phẩm Ni Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật

dan sa di (7).jpg

dan sa di (9).jpg

dan sa di (10).jpg

Giới tử sám hối trước khi thọ giới

dan sa di (11).jpg
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư tác pháp yết ma tấn đàn truyền giới

dan sa di (1).jpg
Giới tử thọ nhận giới pháp

H.Diệu

--------------------------------

Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Sa-di, Thức-xoa

Cùng thời điểm, giới tử thọ giới Sa-di tại Giới trường tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh) cũng tấn đàn truyền giới.

IMG_1.JPG

Ban Dẫn thỉnh và giới tử tác bạch cung thỉnh Hội đồng Thập sư tấn đàn

Ban Điều hành Giới trường và giới tử đã cung thỉnh HT.Thích Giác Tường đương vi Đường đầu; HT.Thích Giác Giới, Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà, Giáo thọ A-xà-lê. Cung thỉnh chư tôn thất chứng gồm: Đệ nhất tôn chứng, HT.Thích Giác Dũng; đệ nhị tôn chứng: HT.Thích Giác Thông; đệ tam tôn chứng, TT.Thích Giác Thuận; đệ tứ tôn chứng, TT.Thích Giác Pháp; đệ ngũ tôn chứng, HT.Thích Giác Phùng; đệ lục tôn chứng, TT.Thích Giác Sơn; đệ ngũ tôn chứng, TT.Thích Giác Nhân.

Sau khi Ban Dẫn thỉnh giới trường, giới tử thọ giới tác bạch, Hội đồng Tam sư Thất chứng đã thực hiện nghi thức niêm hương lễ Tam bảo, giới tử sám hối tam nghiệp trước khi tác pháp yết-ma, tấn đàn truyền giới. Hòa thượng Đường đầu đã sách tấn, khai td9ab, nhấn mạnh tầm quan trọng của giới luật đến từng giới tử. Buổi truyền giới đã thành tựu viên mãn, 45 giới tử thọ giới Sa-di đã được chư tôn giáo phẩm truyền giới và thọ nhận giới pháp.

IMG_2.JPG

Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật

IMG_3.JPG

IMG_4.JPG

Hòa thượng Đường đầu khai thị cho các giới tử

IMG_5.JPG

Kính cẩn lắng nghe

IMG_6.JPG

Giới tử thọ nhận giới pháp

* Song song đó, tại Giới trường tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp), giới tử thọ giới Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na đã được Hội đồng Thập sư truyền giới.

Trước dạ chí thành, nhất tâm cầu thọ giới pháp của giới tử, Hội đồng Tam sư do Ni trưởng TN.Tràng Liên (tịnh xá Ngọc Diệp) đương vi Đường đầu; Yết-ma a-xà-lê, Ni trưởng TN.Ngoạt Liên; Giáo thọ a-xà-lê, Ni trưởng TN.Tân Liên và Hội đồng Tôn chứng đã tấn đàn truyền giới cho giới tử.

22 giới tử thọ giới Thức-xoa, 46 giới tử thọ giới Sa-di-ni đã được Giáo thọ A-xà-lê vấn nạn; Yết-ma A-xà-lê tác pháp Yết-ma truyền giới và Ni trưởng Đường đầu khai thị và thọ nhận giới pháp trong niềm vui, hoan hỷ

Trước khi tấn đàn truyền giới, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Tam sư, Tôn chứng đã thực hiện các nghi thức niêm hương lễ Tam bảo, giới tử thọ sám hối tam nghiệp.

IMG_7.JPG

Hội đồng Tam sư, Tôn chứng Đàn Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na
niêm hương lễ Tam Bảo, giới tử thọ sám hối trước khi được truyền giới

IMG_8.JPG

Giới tử nhất tâm cầu thọ giới pháp

IMG_9.JPG

Hội đồng Tam sư, Tôn chứng Ni tác pháp Yết-ma truyền giới truyền giới

IMG_10.JPG

Ngày mai, 13-9, tại hai địa điểm Giới trường trên, giới tử thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ sẽ được chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Tam sư, Tôn chứng  tấn đàn, truyền giới.

Hạnh Ý

------------------------------

Giới trường tổ đình Bửu Quang: Tấn đàn truyền giới tu nữ

Tại Giới trường tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức), BTC Đại giới đàn Quảng Đức đã tấn đàn truyền giới cho giới tử tu nữ theo truyền thống Phật giáo Nam tông.

truyen-gioi-1a01.jpg (86 KB)

Tại buổi lễ, BTC đã cung thỉnh Hội đồng Thập sư: HT.Thích Viên Minh, HT.Thích Hộ Chánh, HT.Thích Thiện Nhân, HT.Thích Thiện Pháp, TT.Thích Thiện Phúc, TT.Thích Thiện Hạnh, ĐĐ.Chánh Định, ĐĐ.Thích Thiện Minh cùng chư Tăng và trưởng lão nữ tu hệ phái Nam tông đồng vân tập tại Giới trường tổ đình Bửu Quang.

Sau nghi thức cung thỉnh chư tôn đức Tam sư, Thất chứng quang lâm giới trường, niệm hương cúng dường Tam bảo, chư tôn đức Tam sư, Thất chứng an tọa là lời khai mạc của HT.Thích Viên Minh cũng như báo cáo công tác tổ chức của Đại giới đàn Quảng Đức tại Giới trường tổ đình Bửu Quang. Theo đó, tại đây có 73 giới tử, thì 35 nữ tu được thọ giới lần này theo nghi thức của Phật giáo Nam tông.

Sau khi Giới tử phát biểu cảm tưởng, nghi thức thọ giới Tu nữ đã diễn ra trang nghiêm. Kế đến là thời khóa kinh chúc phúc, hướng dẫn tân Tu nữ hành thiền Vipassana.

Chùm ảnh ghi nhận từ Giới trường Bửu Quang:

truyen-gioi-1a02.jpg (98 KB)

truyen-gioi-1a03.jpg (99 KB)

truyen-gioi-1a04.jpg (86 KB)

truyen-gioi-1a05.jpg (103 KB)

truyen-gioi-1a06.jpg (118 KB)

truyen-gioi-1a07.jpg (80 KB)

truyen-gioi-1a08.jpg (76 KB)

truyen-gioi-1a09.jpg (76 KB)

truyen-gioi-1a10.jpg (99 KB)

truyen-gioi-1a11.jpg (111 KB)

truyen-gioi-1a12.jpg (84 KB)

truyen-gioi-1a13.jpg (103 KB)

truyen-gioi-1a14.jpg (100 KB)

truyen-gioi-1a15.jpg (90 KB)

truyen-gioi-1a16.jpg (101 KB)

truyen-gioi-1a17.jpg (95 KB)

truyen-gioi-1a18.jpg (95 KB)

truyen-gioi-1a19.jpg (104 KB)

truyen-gioi-1a20.jpg (94 KB)

Vũ Giang

 

Bình luận
| Mới nhất