Đồng Nai: Thiền viện Nguyên Không tiếp đón Tăng đoàn Srilanka-Ấn Độ

Ban TTTT/PGNTK: Ngày 25-3-2023 (Al 4/2 Qúy Mão) Thiền viện Nguyên Không và đông đảo Chư tăng , tu nữ cùng Phật tử hoan hỷ cung đón tăng đoàn quốc Tế các nước Srilanka và Ấn Độ gồm 4 vị:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI PGNTK

Phân Ban TTTT.TƯ. GHPGVN

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Đồng Nai: Thiền viện Nguyên Không

tiếp đón Tăng đoàn Srilanka-Ấn Độ

Bài & Ảnh: Sư Chơn Minh

UVTT.Ban TTTT.PGNTK-TƯ

Ban TTTT/PGNTK: Ngày 25-3-2023 (Al 4/2 Qúy Mão) Thiền viện Nguyên Không và đông đảo Chư tăng , tu nữ cùng Phật tử hoan hỷ cung đón tăng đoàn quốc tế gồm 4 Chư tăng Ấn Độ và Srilanka : Hiện diện trong đoàn có:  

 1. Đại Trưởng Lão Hoà Thượng Tế Độ (Maho’pajjhāya) của Giáo Hội Phật Giáo Hoàng Gia Malwathu Mahā Vihāra (Kandy, Sri Lanka) - Tiến Sĩ Pannila Sri Ananda Trụ trì Houston Buddhist Vihara (Hoa Kỳ), Trụ trì chùa Hoàng Gia Attanagalla (Sri Lanka).
 2. Tiến Sỹ Ven. Dr. Varasambodhi Bhikkhu, Tipitakachariya, Vidyavaridhi (Chittagong Bangladesh) - Phó Chủ Tịch hiệp hội Bồ Đề Đạo Tràng Mahabodhi Society of India, Buddhagaya Center. Thành viên Trung Tâm Nghiên Cứu Phật Giáo Quốc Tế Lucknow. Trụ trì chùa Wat Pa Mujalin Vihar, Bồ Đề Đạo Tràng.Tái thành lập Ni đoàn ở Ấn Độ và Bangladesh.
 3. Tiến sĩ Bhikkhu Ashok Sakya, Trụ trì chùa Buddha Nagar, Bodhgaya.
 4. Tiến sĩ Bhikkhu Amitananda (Sri Lanka) Mulagandhakuti Vihara, Mahabodhi Society of India, Sarnath, Varanasi.- Tiến sĩ Bhikkhu Amitananda (Sri Lanka) Mulagandhakuti Vihara, Mahabodhi Society of India, Sarnath, Varanasi
  z4213124174006_fbd0dd5b282589c57fbf1e927e8bbcfb.jpg (434 KB)
  Tứ Chúng Thiền viện Nguyên Không cung đón đoàn Đoàn chư tăng quốc tế Srilanka và Ấn Độ
  Chư Tăng ni phật  tử Thiền viện Nguyên Không vố cúng hioan hỷ cung đón  đoàn,  Đại Đức Phước Tùng , trụ trì hướng dẫn viếng thăm thiền viện Nguyên Không .
  z4214703141160_9c7ee46b96d4b02e9ecbaa03daf69129.jpg (182 KB)Tứ Chúng Thiền viện Nguyên Không cung đón đoàn Đoàn chư tăng quốc tế Srilanka và Ấn Độ
 5. 3.jpg (164 KB)
  7.jpg (166 KB)
Tăng đoàn Srilanka-Ấn Dộ quang lâm Thiền viện Ngyên Không
 1. 1.jpg (222 KB)

Chư vị Bhante, tăng thống Srilanka-Ấn độ cùng tăng đoàn  cử hành khóa kinh Paritta chúc phúc đến đạo tràng 

 1. z4213124190106_2e1ee3b27de3ba44b21360bc16f8cd94.jpg (277 KB)
  Ngài Chủ tịch Hiệp Hội Bố đề đạo tràng ban bố thời pháp
  Tại đây các ngài đã ban bố thời pháp ngắn cho đại chúng.
  z4214674174430_ac857aeb6f5b82df8dce1cd3e82d627e.jpg (146 KB)
  Đoàn chư tăng viếng thăm Nội Viện VIRYYA METTA
  z4214703792194_8f43b47231ffb50d529626f1580958e8.jpg (114 KB)
z4214718699695_678e4a70514017dd62815f07a017dda3.jpg (500 KB)

NỘI VIỆN VIRIYA METTA NƠI HÀNH HẠNH ĐẦU ĐÀ

z4214717955777_56bc0c7b9c6ed8556db73637b648b473.jpg (330 KB)

Hang Động Viriya metta nơi chư tăng tu tập

Qua thời pháp các Ngài được hướng dẫn thăm thiền viện VIRIYA METTA nơi hành hạnh đầu đà thuộc Thiền viện Nguyên Không

z4212662841368_6041093598bd5a64b93a17f09bc1183d.jpg (399 KB)Đoàn Chư Tăng viếng thăm nơi tôn trí tượng Phật & Bảo Tháp

và do lời thỉnh mời của gia đình tín nữ Thanh Trúc đoàn đã viếng thăm nơi tôn thờ tượng Phật và bào tháp xá lợi  của chư Phật và các bậc A La Hán. Các ngài rất hoan hỷ khi đến viếng nơi tôn nghiêm này. 

z4213064600009_d6bb233f44ca695df2dd5b637c25c028.jpg (397 KB)Đặt bát đến chư tăngz4212786561946_475b842a2ad60c85f557a8f63f3182ab.jpg (285 KB)Thọ Thực

Buổi trưa các ngài tham dự lễ đặt bát và cùng thọ thực với chư tăng tại Thiền viện Nguyên Không và kết thúc viên mãn chuyến thăm buổi chiều cùng ngày. Thật là duyên lành thay cho tứ chúng tăng ni phật tử Việt Nam có cơ hội được đảnh lễ, nghe pháp các vị Trưởng Lão, Cao Tăng đến từ các nước Quốc giáo Theravada.

Chon Minh

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất