Mùa An cư Kiết hạ của Chư Tăng và Tu nữ chùa Bửu Quang

Sáng thứ Tư 17 tháng 7 năm 2019 ( ÂL 15/6 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Bửu Quang thuộc Tổ đình PGNT, khai mạc khóa An cư kiết hạ cho toàn thể chư tăng và tu nữ .

MÙA AN CƯ KIẾT HẠ 2019

CỦA CHƯ TĂNG, TU NỮ CHÙA BỬU QUANG

Bài viết: Chơn Minh

Đời tu trôi theo dòng đời đến mùa an cư Kiết hạ PL 2563, Sáng thứ Tư 17 tháng 7 năm 2019 ( ÂL 15/6 năm Kỷ Hợi) tại Chùa Bửu Quang thuộc Tổ đình PGNT, khai mạc khóa An cư kiết hạ cho toàn thể chư tăng và tu nữ . Tập thể chư Tăng tu nữ theo thời khóa tu học như hàng năm: Sáng và chiều công phu lúc 5g. 9g hành thiền; 2h chiều là tập trung học giáo lý.  


ACBQ 1.jpg (116 KB)

Tập thể Chư Tăng và Tu nữ Tổ Đình Bửu Quang và An cư Kiết hạ PL 2563

ACBQ 3.jpg (110 KB)

Tập Thể Tu nữ tham gia nguyện hạ

ACBQ 9.jpg (107 KB)

Chư Tăng nguyên hạ

ACBQ 10.jpg (116 KB)

Chánh điện chùa Bửu Quang trong lễ Nguyện Hạ

  1. Đây là thời điểm chư Tăng & Tu nữ dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm,trau dồi Giới-Định-Tuệ,
  2. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.
       3. Trong lúc an-cư kiết-hạ, chư tăng hội họp tu chung, có thì giờ trao đổi và chia sẻ sự hiểu biết về Kinh luật, nghiên cứu Tam- Tạng Pháp Bảo, hoặc tham thiền nhập định.
              Chiều ngày hôm qua tất cả tăng ni hệ phái Nam tông chính thức vào mùa an cư kiết hạ và chư tăng ni chùa BQ cũng  tập trung về chánh điện để làm lễ nguyện hạ và nghe thông báo lịch sinh hoạt an cư 3 tháng hạ tại Chùa. Tổng số Chư tăng nhập hạ gồm 28 tỳ khưu 7 sadi và 42 tu nữ lần an cư kỳ này  tổng cộng là 77 vị.

Sau đây là một số hình ảnh về khóa an cư kiết hạ năm 2019 tại chùa Bửu Quang

ACBQ 5.jpg (98 KB)L

Lễ ngyện hạ của Chu tăng và tu nữ tại Tổ dình Bưu Quang

ACBQ 7.jpg (172 KB)

Chư Tăng Chùa Bửu Quang tham gia nhập hạ 2019

 

Bình luận
| Mới nhất