Chương trình hành hương Tứ Thánh tích (Ấn Độ - Nepal) và tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2

Chùa Đại Lộc 1 - ngôi chùa Nam Tông đầu tiên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên đất Ấn Độ do cố TT.Thiện Minh và TT.Tường Quang vận động Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước mua đất và xây dựng chùa. Vào năm nay, ngày 01/12/2023, TT.Tường Quang dự kiến sẽ tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2.

Chùa Đại Lộc là ngôi chùa Phật giáo Nam tông Việt Nam đầu tiên trên đất Phật, là công trình văn hóa lớn không chỉ cống hiến cho cộng đồng Phật tử Việt Nam trên toàn cầu, mà còn góp phần phát triển các công trình tâm linh Phật giáo tại Ấn Độ.

Với chí nguyện dấn thân và hy sinh bản thân để góp một chút công đức gìn giữ và phát triển Phật giáo tại vùng đất Ấn Độ, TT.Tường Quang đã nỗ lực tìm và mua một thửa đất để xây dựng ngôi chùa Đại Lộc 2 tại miền Nam Ấn, gần quần thể kiến trúc hang động Ajanta. Với nhân duyên đó, TT.Tường Quang dự kiến sẽ tổ chức lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2 vào ngày 01/12/2023. 

Vào dịp này, phái đoàn chư Tăng Ni và Phật tử sang dự lễ sẽ tổ chức chuyến hành hương bốn Thánh tích Ấn Độ - Nepal và tham quan hai quần thể kiến trúc hang động Ajanta và Ellora. Lịch trình tham quan từ 29/11 đến 10/12/2023. 

Chư Tăng Ni và Phật tử có thể tham khảo chương trình tham quan bên dưới. Mọi thông tin đăng ký vui lòng liên hệ với:

  • ĐĐ. Minh Tấn – 0907.655.551
  • ĐĐ. Định Phúc – 084.460.1659


Lịch trình chi tiết chuyến hành hương và tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2 như sau:

Chương trình hành hương Tứ Thánh tích (Ấn Độ - Nepal) và tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2 - an1@4x-100.jpg (3796667 KB)

Chương trình hành hương Tứ Thánh tích (Ấn Độ - Nepal) và tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2 - an2@4x-100.jpg (3979588 KB)

Chương trình hành hương Tứ Thánh tích (Ấn Độ - Nepal) và tham dự lễ đặt đá xây dựng chùa Đại Lộc 2 - an3@4x-100.jpg (3442725 KB)


Download chương trình tại đây.

 

 

 

 

Nguồn:

Bình luận
| Mới nhất