Phật

Phật đâu đo đắn lòng người

Phật đâu yêu, ghét để rồi van xin

Phật

Phật đâu bằng Phật trong lòng

Chúng sinh cứ mãi cầu mong bên ngoài

Phật đâu đo đắn lòng người

Phật đâu yêu, ghét để rồi van xin

Hãy sống bằng cả trái tim

Chân thành trong sáng là mình Phật đây

Phan Văn Quân 

Bình luận
| Mới nhất