KHÓC THƯƠNG SƯ THIỆN MINH

37781359_266361893958517_4846945845657993216_n.jpg (104 KB)
 
Thế là hết
thoáng qua như chưa từng có
người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi
không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê
cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều
đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm
mươi năm xa quê
sao quên được chỗ nằm
tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ
tóc xanh viễn phương
đời nâu sòng ôm chí cả
tuổi ngọc về thành
đạo nghiệp dựng tòng lâm
Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm
dịch sách, viết kinh
dựng chùa, xây thiền viện
Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến
độ người, nuôi tăng
cho Phật pháp mai sau
Một chiếc xuồng con
giữa mấy trận ba đào
vẫn một dạ... vững tay chèo chống
ai hay một chiều
thuyền nan sông rộng
Rau mác lên bờ
cho bìm bịp bay xa
bỏ lại đệ huynh
dang dở một khay trà
Không biệt mà đi
tim hãy còn bao hoài bão
sự nghiệp ở đời
dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
sư đi để lại nụ cười
tháng năm còn đó bóng người cuối sông
mai kia về đất Vĩnh Long
sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau !

Waldshut 22 tháng 7. 2018
Toại Khanh

HỒI HƯỚNG 

Toàn bộ công đức Nghe Kinh, Giảng Kinh của không riêng hôm nay, mà từ hôm nay (cho đến bao giờ chúng ta quên mất thì thôi) xin chia khắp tất thảy. 
Trước hết là Thượng Tọa Thiên Minh vừa viên tịch. Xin cho ngài thuở sinh tiền xuất sắc ngon lành thế nào thì bây giờ như vậy trở lên, đừng kém hơn. Bên cạnh đó chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả các bậc tôn túc đã viên tịch cũng như tất cả quí Phật tử hiện tiền, quá vãng, thảy đều ân triêm công đức của Tam bảo. 
Bất cứ ai hướng về pháp hội này để cầu công đức, tất thảy dầu không được kể tên hay xướng danh, đều nhận được công đức, nhận được lời hồi hướng này của chúng ta. 
Với tấm lòng này của chúng ta, mong cho tất cả những ai cầu công đức dầu còn sống trong thân người hay đang mang thân phi nhơn, thảy đều có được các lợi lạc về tinh thần cũng như vật chất. Cầu vật chất có vật chất, cầu ăn có ăn, cầu mặc có mặc, cầu ở có ở và quan trọng nhất là có trí tuệ, có niềm tin, có tinh tấn để tiếp tục con đường hành trì mình đã dở dang từ thuở sanh tiền. 


LớpKinhTạng_Vietheravada_Paltalk, ngày 22-7-2018

Bình luận
| Mới nhất