Căn bản hành thiền

1. Căn bản pháp hành thiền - Thiền sư Ajahn Brahmavamso
2. Bước đầu hành thiền - Sarah Lim
3. Lợi ích của đi kinh hành - Thiền sư U Silananda
4. Vấn đáp về hành thiền - Tỳ-khưu Dhammika

Căn bản hành thiền
Bình Anson biên dịch
2018

Mục lục
1. Căn bản pháp hành thiền 5
Thiền sư Ajahn Brahmavamso
2. Bước đầu hành thiền 39
Sarah Lim
3. Lợi ích của đi kinh hành 51
Thiền sư U Silananda
4. Vấn đáp về hành thiền 65
Tỳ-khưu Dhammika

Căn bản hành thiền - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

Nguồn: Binh Anson

 

Bình luận
| Mới nhất