Mô tả đề mục kasiṇa

kasiṇa xanh, đỏ, vàng và trắng

Cách làm kasiṇa:

Làm một hình tròn (có thể cắt decal, in màu) có màu tùy theo đề mục đã chọn, đường kính khoảng 1 gang 4 ngón tay (khoảng 30,48 cm). 

 

Cách thực hành:

Ngồi xa ở khoảng cách 114,3 cm từ đề mục dĩa đất tròn, tập trung trên đề mục.

Nīla kasia kasiṇa biến xứ màu xanh dương: đặt một miếng giấy hay vải tròn màu xanh dương trên một nền màu trắng.

Mô tả đề mục kasiṇa - kasina-xanh-.jpg (121128 KB)

Nīla: 青(綠 – lục,green),藍 - lam(blue),青色 thanh sắc
 
青: thanh (xanh), xanh lục, xanh lam; (Tính) Đen. ◎Như: “thanh bố” 青布 vải đen, “thanh y” 青衣 áo đen; Xanh: 青山綠水 Nước biếc non xanh; Màu xanh — Cũng chỉ cỏ xanh.

Pīta kasia = kasiṇa biến xứ màu vàng hay vàng kim; chuẩn bị như trên.

Mô tả đề mục kasiṇa - kasina-vang-.jpg (120763 KB)

 

Lohita kasikasiṇa biến xứ màu đỏ; chuẩn bị như trên.

Mô tả đề mục kasiṇa - kasina-do-.jpg (121055 KB)

 

 

 

 

Odāta kasikasiṇa biến xứ màu trắng; đặt một miếng giấy hay vải tròn màu trắng trên một nền màu đen. 

Mô tả đề mục kasiṇa - kasina-trang-.jpg (123030 KB)

Hình tròn này được đặt ở một độ cao thích hợp cách khoảng 2,5 cubit (tức khoảng 45 inches) tính từ chỗ ngồi của vị ấy. Bậc tu tiến nên ngồi thoải mái và giữ phần thân trên thẳng đứng.

Nếu ‘ấn tướng biến xứ’ (kasiṇa nimitta) không mở rộng, giữ tâm an định theo ‘biến xứ’ (kasiṇa) mà bạn có thể thấy. Ví dụ, nếu ‘ấn tướng biến xứ’ có đường kính khoảng 6 inches (15,24cm), thiền là ‘trắng, trắng, v.v…’ chỉ theo ‘biến xứ’ 6 inches đó; nếu ‘ấn tướng biến xứ’ có đường kính khoảng 1 foot (30,48cm), thiền là ‘trắng, trắng, v.v…’ chỉ theo ‘biến xứ’ 1 foot đó.

Trích Vô tỷ pháp tập yếu, Ánh sáng của tuệ

Bình luận
| Mới nhất