Con đường độc nhất để chứng ngộ Niết-bàn

‘Phần Hơi Thở Vào – Hơi Thở Ra’ (‘Ān∙Āpāna∙Pabbaṃ’) của ‘Kinh Đại Niệm Xứ’ (‘Mahā∙Sati∙Paṭṭhāna∙Suttaṃ’) được trình bày theo chi tiết thực hành và theo đúng Kinh Điển Pāḷi, và các Chú Giải, Sớ Giải.

Sơ đồ Tam tạng (Tipiṭaka) - icon-pdf-2.jpg (28552 KB)

nguồn: Pháp Quang (Dhammajoti) dịch

Bình luận
| Mới nhất